9
jun

En gave til inspirasjon

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Gud i OsloJørgen Aass:
GUD I OSLO
og verdensbildet Norge mistet
Luther Forlag 2015
Heft. 175 sider

For en spennende forside på en bok! Tittelen er jo ikke et spørsmål, men en bekjennelse: På en eller måte er Gud eller har han vært involvert i Norges hovedstad. Bakgrunnsbildet, et vikingskip med kors i seilet, antyder historiske linjer. Men resten rykker oss nærmere vår egen tid.

JESUS-VEKKELSEN
Den store kirkesilhuetten må være Trefoldighetskirken i Oslo, ikke valgt for sin skjønnhet, men for sin sentrale rolle i Jesus-vekkelsen. Der er ikke så mange som kunne skrive denne boken. På forsiden er forfatteren en del av den lovprisende forsamlingen. Jørgen Aass var dypt involvert både i Guds fred og etterhvert Fredens Bolig. Utenom andre verv er han også bønnekoordinator for Oslo. Dette er boken bare han kunne skrive.

LIVSVANDRING
Aass har gitt oss en mangfoldig bok. Første og korteste del gir oss et bredere bilde av mannen. Han snakker om livsvandringen. «Men hele denne vandringen handler grunnleggende sett ikke om meg og mine opplevelser eller følelser. Den handler om Gud, Hans veier, hans Rike og hans interesser». Og heldigvis om en kjærlig Far som kommer oss i møte.

«TROSFATTIGE»
Sentralt står behovet for et virkelighets- eller verdensbilde som bygger «kun på Guds ord og løfter». Aass hevder at «mange av oss kristne fremstår bleike og trosfattige» og at det har å gjøre med vår relasjon til Herren. Men det handler også om at vi har tapt det verdensbilde Herren har gitt oss.
Mot slutten av denne delen kommer flere sider om «Han alt dreier seg om». Her «beviser» Aass sin tro på Jesus både med historiske kilder – og tegn og under i dag.

GUDS NÆRVÆR I OSLO
«Vår kristne arv er så gedigen og skinnende at knapt noen av oss fatter rekkevidden av den», mener forfatteren og setter av godt med plass for troens øye til å se Guds nærvær i Oslo. Han starter med kristningen av landet og utvider perspektivet og våger seg til kalle Oslo «vekkelsens by». Her er i kortform samlet mye interresant stoff. Jo nærmere vi kommer vår egen tid desto større plass får det. Det topper seg med Jesus-vekkelsen skrevet av en som sto midt i den.
Enhver kristen Oslo-borger bør få med seg dette stoffet til takk og til inspirasjon og bønn om Guds manifesterte nærvær i byen.

APOLOGETISK
Tredje og siste del av boken har Aass kalt «Bønnen, troen og kongens komme». Emnene er mange. Boken viker ikke unna omstridte spørsmål, men er frimodig apologetisk. Sett fra et bredkirkelig standpunkt er Aass nok ikke politisk korrekt. Skal vi sette merkelapp på ham, må det bli klassisk evangelikal med karismatisk supplement.
Kort sagt: En gave til troende i Oslo; en inspirasjon til noe liknende i andre byer?

Trykt i Dagen 9. juni 2016

Tags: , , , , ,

This entry was posted on torsdag, juni 9th, 2016 at 10:57 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment