1
mai

Om å leve i de siste dager

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Etter møter hender det ikke så sjelden at folk spør om jeg tror vi lever i de siste dager, eller det samme med litt andre ord: den siste tid. Er svaret positivt, kan det ofte føre til kirkekaffe med en serie av spørsmål om større eller mindre deler av Danielsboken eller Johannes’  Åpenbaring. Eller Jesu endetidstaler.

Noen ser endetidstegn i alt fra Vestens atomavtale med Iran til kirkemøtets vedtak om vielser for samkjønnede. Andre er avanserte og stiller med endetidsplansjer, oversikter over hvor befinner oss i timeplanen og hva vi kan forvente.

Men der er minst ett problem: «Ekspertene» er ikke enige. Skjemaene stemmer ikke med hverandre. Det kan gjelde små ting. Men ofte gjelder viktige begivenheter. La meg illustrere det med et eksempel fra USA for 5-6 år siden. C. Peter Wagner kalte sammen en serie kjente profeter og apostler for å drøfte endetid (Chuck Pierce, Bill Hamon, John Eckhardt, Elmer Towns og Dan Hammar). De holdt en serie foredrag og debatterte uenighetene. For de var ikke enige – de skilte seg ut fra hverandre, ikke bare på detaljer, men på hovedsaker.

Jeg vet hvem av dem jeg mener har mest rett. Men det er ikke mitt poeng nå. Poenget er at apostlene i 2010 kunne være uenige om endetid, og da må vi kunne være det samme. Tving meg ikke inn i ditt skjema! Kanskje er det du som har rett: Det vil vise seg.

«Tror du at vi lever i de siste dager?» – det spørsmålet svarer jeg bekreftende på, uansett usikkerhet om tegn og begivenheter – felter der vi sier helt sikkert, kanskje, vet ikke. For der er ett faktum som er uomtvistelig (selv om mange underlig nok synes å ha glemt det):

Endetiden, de siste dager, er nå og begynte for 2 000 år siden. Benekter vi det, kommer vi i strid med Bibelen. «Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen» Hebr 1,1-2.

De siste dager begynte med Jesus! Endetiden ble proklamert med ropet om at Guds rike er kommet nær. Det universelle gjennombruddet bekreftes på pinsefestens dag. «Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel: I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker» Apg 2,16-17.

Vet vi det, vet vi at dette er gudsriketid, Jesustid, Åndens tid, tid for frelse, for evangelisering, misjon, for menighet, tid for oppfyllelse av alle Guds løfter. Og vi vet at det som begynte for 2 000 år siden, skal toppes ved at «Han som sitter på tronen, sier: «Se, jeg gjør alle ting nye.»

Trykt som «I fokus» i Dagen 29. april 2016

Tags: , ,

This entry was posted on søndag, mai 1st, 2016 at 09:43 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

Arvid Pedersen
 1 

Viktig å belyse dette. Bevisstgjøring i hvilken tid vi lever i. Holde fokus. Være klar når tiden er inne.
Veldig bra.

mai 1st, 2016 at 19:25

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment