2
jul

Kall til bønn for byen

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Päivi Heikkilä:
Herren vil gi deg byen
En forbeders håndbok
Proklamedia 2015
Mykbind, 172 sider

Spennende tittel på Päivi Heikkiläs bok, «Herren vil gi deg byen»! Nesten overalt hører en om mennesker som kalles av Gud til forbønn, og svært ofte dreier det seg om forbønn for den byen eller det stedet der de bor. Alt i forordet hevder forfatteren både at Gud kaller forbedere over hele jorden, og at han gjør det «for å sette oss i stand til å innta byene våre og forberede nasjonene våre for Herren». Hun mener også å se at kallet til forbønn er intensivert de siste tiårene.

SALVELSE

Päivi Heikkilä er finsk og har vært engasjert i forbønn og ledelse og rekruttering til slik tjeneste i over 20 år både nasjonalt og internasjonalt. På omslaget på boken sies det at hun har en sterk profetisk salvelse. Boken både begynner og avsluttes med et profetisk budskap: «Mitt folk, reis deg og bli lys!» og «Reis dere i stråleglans, mitt folk i alle nasjoner!».

FORMER FOR BØNN

På mange måter er dette to bøker flettet mer eller mindre sammen til én. Den ene er bibelundervisning særlig siktet inn på bønn for byen. Det er som annonsert på baksiden av boken. Der «finner du blant annen: hvordan be sammen, ulike former for bønn, lede en by gjennom en bønneprosess, åndelig kartlegging, åndelig krigføring og mange flere verktøy for et effektivt bønneliv!» Det meste vil være kjent tankegang for de fleste norske bønnefolk, noe en smule omstridt (åndelig kartlegging og krigføring, gjenreisning av de fem tjenestegavene).

SAMMEN I BØNN

På samme tid er dette boken om Heikkiläs egen tjeneste og ikke minst om bønnen i og for Savonlinna. Disse beretningene er spredd utover i teksten. Savonlinna er forfatterens illustrasjon på det som kan skje der de troende finner sammen i bønn. Mye av det som beskrives, er tankevekkende og utfordrende, men til vår skuffelse ser det ut som tingene har stopper opp for Savonlilla(?).

BEGGE DELER

Hvilke forventninger har vi når vi ber for byen? «Herren vil gi deg byen» er bokens tittel. På en eller annen måte er den vel inspirert av Salme 2,8. Men hva betyr det konkret? Heikkilä setter opp et alternativ, og føyer til et «kan også»: «Målet for bønnekampen vår er å frigjøre området vårt fra mørkets makter på en slik måte at mennesker settes fri fra fiendens grep og kan ta imot frelsen i Jesus Kristus. Vi kan også ha som mål å sette byen vår fri fra fiendens grep på områder som kriminalitet, narkotika, alkohol osv.». Vårt svar: Ja takk, begge deler.

«DEG» ELLER «DERE»

En siste sak. Boken er godt oversatt fra engelsk av Ellen Ofte Jakobsen. Jeg ville tillatt meg å oversette «you» i tittelen til «dere» i stedet for «deg». «Herren vil gi dere byen» – det er sammen i enhet vi eier utfordringen og løftet – i følge Päivi Heikkilä.

Trykt i Dagen 2. juli 2015

Tags: , , , , ,

This entry was posted on torsdag, juli 2nd, 2015 at 10:26 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment