25
jun

Med Hans Nielsen Hauge som inspirator

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Sigbjørn Ravnåsen:
Ånd og hånd
Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke
Luther forlag 2015
Mykbind, 207 sider

Interessen for Hans Nielsen Hauge er stadig voksende. En av dem som har arbeidet grundig med stoffet omkring Hauge, er Sigbjørn Ravnåsen. I 2002 ga han ut boken «Ånd og hånd» om Hauges etikk. I 2011 kom en ny utgave der en del opplysninger ble rettet eller oppdatert. Nå foreligger enda en revidert utgave, denne gangen uten revisjoner i de to hoveddelene som utgjorde boken, men med tilføyelse av en helt ny del skrevet av andre enn forfatteren.

SLÅTT AV FORUNDRING

Første del av boken handler om «Personen Hauge og hans samtid». Igjen blir en slått av forundring over personlighet og kapasitet. Han hadde dimensjoner som er vanskelig å fatte. Denne delen avsluttes passende med en serie sitater om Hauge fra historiske og nålevende personligheter, innledet av Karsten Alnæs: «Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie».

HAUGES ETIKK

Andre del er bokens tyngdepunkt, «Hans Nielsen Hauges etiske tenkning». Til tross for Hauges mange bøker og skrifter konstaterer Ravnåsen at «Hauge selv har ikke gjort noe forsøk på å gi en samlet presentasjon av sin etikk». Men han finner mye stoff i både bøker og brev. Hauge var opptatt av hvordan livet skal leves i praksis. Ravnåsen mener at «den etiske kjernen i hans tolkning utkrystalliseres i hans mange formanende og rådgivende utsagn til vennene. Disse rommer hans syn på mennesket, på samfunnet og på arbeidet».

HANS EGNE ORD

Med dette utgangspunktet har Ravnåsen på overbevisende måte systematisert Hauges etikk for liv og virke konsentrert om brorskapstanken, tjenesteoppdraget, forvalteransvaret og likeverdstanken. Han siterer stadig fordi han også finner at en kommer Hauge nærest ved å bruke hans egne ord.

TREDJE OPPLAG

Fjerde del av boken er det nye i denne utgaven, artikler av Henrik Syse, Linda Helén Haukland, Jørn Bue Olsen, Guttorm Fløystad, Per Ingar Haukland, og en epilog av Ravnåsen – alt under overskriften «Problemstillinger i lys av Hans Nielsen Hauges etikk».

«Ånd og hånd» er et vektig bidrag til litteraturen om Hans Nielsen Hauge. Og det er interessant at en slik bok kommer revidert og utvidet i et 3. opplag.

 

Trykt i Dagen 25. juli 2015

Tags: , ,

This entry was posted on torsdag, juni 25th, 2015 at 10:42 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment