Transformasjon er overskriften på mye av det Silvoso er opptatt av. Ordet betyr ganske enkelt forvandling. Det brukes i Rom 12,2: «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle (be transformed) ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne».

«Let God transform you into a new person by changing the way you think» (New Living Translation)

Ekte transformasjon begynner med den enkelte, fortsetter med familien, din innflytelsessfære, fortsetter til markedsplassen (samfunnslivet, byen, nasjonen). Jesu lignelse om surdeigen er en fin illustrasjon. Matt 13,33: «Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret». Bildene Jesus bruker om sine disipler handler også om transformasjon, «jorden salt» og «verdens lys».

Silvoso mener at fem paradigmer er avgjørende hvis vi ønsker å se transformasjon.


 

Paradigme 1: Vi er kalt til å disippelgjøre nasjoner, ikke bare enkeltmennesker

Matteus 28,19: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler».

«Der er flere og flere som drømmer og ber om noe mer enn sjelers frelse. Ja, de vil selvsagt søke å vinne så mange disipler som mulig fra alle folkeslag. Men vi tror Jesus så etter mer. Der skjer noe med en når en har fått øye på ordet ”folkeslagene”. Det brukes svært ofte i Bibelen der vi kanskje ville valgt ”alle mennesker” eller noe lignende.

Kanskje det mest spennende av alt er ordene fra Bibelens siste kapitler. ”Folkeslagene skal vandre i stadens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den” står det. ”De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den”. Det må være disippelgjorte folkeslag, for ”intet urent skal komme inn i staden” (Åp 21,24+26-27)».

Se Ed Silvoso: Transformation Chapter 4 Altitude and Attitude, side 37-51


 

Paradigme 2: Markedsplassen (nasjonens hjerte) er allerede forløst av Jesus og trenger nå å bli gjenerobret av Hans etterfølgere

Lukas 19,10: «For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt». (NB88, 30, NKJ)
Kol 1,16+20: «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham. … ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset».

Det viktigste paradigmet, i følge Silvoso, fordi det handler om rekkevidden av Jesu død på korset. Alt er skapt av og til ham; alt er forsonet med Gud ved ham. Selv om det fremdeles befinner seg under fiendens makt, tilhører det med rette forløseren, og menigheten skal erobre det tilbake til ham.

Se Ed Silvoso: Transformation Chapters 5, 6, 7 and 8, side 53-96


 

 Paradigme 3: Enhver kristen er en Guds tjener, og arbeid er gudstjeneste

Kol 3,23: «Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener».

Bånd til Luthers kallsetikk, arven fra Hans Nielsen Hauge, Orheims sanger.

«Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning» (1 Mos 2,7). Det første oppdrag han ga oss, det ga han før syndefallet. «Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den» (1 Mos 2,15). Hvordan skulle Adam tjene Gud? Hans gudstjeneste var arbeidet!

Den åndelige gudstjenesten i den nye pakt handler om et helt liv helliget Herren. Men er det ikke påfallende å se at det daglige arbeid i Edens hage nevnes spesielt? «Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener» (Kol 3,23).

Se Ed Silvoso: Transformation Chapter 9, side 97-106


 

Paradigme 4: Vårt primære kall er ikke å bygge menigheten, men å bringe Guds rike til der mørkets rike fremdeles er forskanset så Jesus skal bygge sin menighet

Matteus 16,18-19: «Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen».

Se Ed Silvoso: Transformation Chapter 10, side 107-114


 

Paradigme 5: Nasjonsforvandling må være observerbar, og den fremste samfunnsmessige indikator er elimineringen av systemisk fattigdom.

1 Johannes 3,8b: «Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg».

Se Ed Silvoso: Transformation Chapters 11, 12, 13, side 115- 148


 

Bønneevangelisering

  • Bønneevangelisering er livsstilen der paradigmene settes ut i praksis
  • Bønneevangelisering knytter forbindelsen mellom et jordisk problem og en himmelsk løsning
  • Bønneevangelisering defineres enkelt som å snakke med Gud om din neste for du snakker til din neste om Gud
  • Bønneevangelisering er å se til at enhver blir bedt for slik at vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet (1 Tim 2,1-8).

Problemet

«For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde» (2 Kor 4,3-4).

Løsningen

Gud sender oss «for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud» (Apg 26,18a).

Bønneevangelisering resulterer i en forandring av det åndelige klima fordi den får Satan til å falle ned og gjør at hans demoniske styrker må lyde menigheten (Luk 10,1-17).

Et av de tydeligste kjennetegnene er velsignelsen. En bønneevangelist velsigner mennesker, institusjoner, bygder, byer, nasjoner (velsigner syndere, men ikke synd). «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere» (Matt 5,44).
«Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke» (Rom 12,14).

 

Tags: , , , , , ,

This entry was posted on lørdag, februar 7th, 2015 at 12:59 and is filed under Foredrag/artikler. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment