21
jul

Transformasjon

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Et gammelt fremmedord er i ferd med å rydde seg plass i stadig flere kristnes vokabular. Ordet er substantivet transformasjon og med det verbet transformere. Ordet kommer fra latin og betyr i følge fremmedordboken «omdanning, forvandling». Det kunne brukes i norske oversettelser f.eks. i Rom 12,2: «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere transformere (forvandle) ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne».

Det involverer at hver enkelt av oss lar oss transformere, det er vi som formanes av apostelen. Men det er på samme tid et Åndens verk. «Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle transformert (forvandlet) til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd» (2 Kor 3,18).

Transformasjon slår neppe gjennom som erstatning for helliggjørelse eller andre ord for den enkeltes åndelige vekst. Og det er da heller ikke det som står i fokus for dagens kristianisering av ordet. For det en rekke predikanter og forfattere taler om nå, er samfunnstransformasjon eller sosial transformasjon.

De jeg har hørt og/eller lest hører til i det som ofte kalles den evangelikale leiren. Bak uttrykkene deres ligger ikke minst en utvidet forståelse av misjonsbefalingen. Ja, det tales fremdeles om at mennesker skal gjøres til Jesu disipler, men befalingen har et videre og mer omfattende innhold. Den handler om å disippelgjøre nasjoner.

En av de tydeligste røstene er argentinske Ed Silvoso. Han er både forkynner og lærer, strateg og praktiker. Den siste boken hans heter ganske enkelt «Transformation». Ekte transformasjon begynner, sier Silvoso, med den enkelte, fortsetter med familien, med din innflytelsessfære, fortsetter til markedsplassen (samfunnslivet, byen, nasjonen).

Jesu lignelse om surdeigen er en fin illustrasjon. Matt 13,33: «Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret». Bildene Jesus bruker om sine disipler, handler også om at det de er, må avstedkomme en prosess, en transformasjon som berører våre omgivelser, forandrer dem: «Dere er jorden salt» og «verdens lys» – ikke kirkens salt og menighetens lys.

PS. Ed Silvosos bøker og DVDer inneholder en rikdom av eksempler på transformasjon av byer og områder i dag. Samfunnet forandres, og mennesker blir frelst.

 

Trykt som ”I fokus” i Dagen 21. juli 2014

Tags: , , , ,

This entry was posted on mandag, juli 21st, 2014 at 12:09 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment