20
jun

Tegn til tro og etterfølgelse

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Kjell Nordstokke:
Tegn
Fortolkninger til tegnfortellingene i Johannesevangeliet
Verbum 2013
Heftet 112 sider

Kjell Nordstokke er teolog og professor i diakoni. Han har skrevet bok om de sju tegnfortellingene i Johannesevangeliet. I innledningen til boken presenterer han sitt dobbelte sikte med den: for det første «å presentere fortellingene på en måte som lar oss se Jesus i møte med mennesker som er blitt rammet av ulike former for nød, og hvordan Jesu handling forvandler til nytt liv», dernest ønsker han «å tolke fortellingene inn i vår tid ut fra et diakonalt perspektiv». De handler om Jesu omsorg for mennesker som kjemper, og «dermed kan de være til inspirasjon for diakonal holdning og handling også i vår tid».

Forfatteren gjennomfører sitt opplegg på beste måte. Etter et innledningskapittel der han gjør nærmere rede for mål og metode, følger sju kapitler, alle ordnet på samme måte: Fortellingen, tolkning og det han kaller «en diakonal tolkning … inn i vår tid». Temaene han velger, er skam, sårbarhet, utstøtelse, sult, frykt, skyld og død. Tanken er ikke at fortellingen nødvendigvis handler om et av disse temaene. Men de peker i retning av dem, og som Nordstokke sier, «det oppfattes som meningsfullt å bruke historien som er fortalt, til å reflektere over temaet slik vi møter det i vår tid».

Inspirerende
Boken behandler selve fortellingene og tolkningene på en ryddig og god måte. De diakonale betraktningene er inspirerende og spennende. Boken er forsynt med samtale- og studieplan. Jeg vil tro den kan føre til livlige samtaler både om selve bibelteksten og ikke minst om de diakonale utfordringene.

Trykt i Dagen 19. juni 2014

Tags: , , ,

This entry was posted on fredag, juni 20th, 2014 at 09:47 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment