26
apr

Kreativt misbruk av etiopisk evnukk

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Buch-Hansen, Kartzow, Solevåg (red.):
Metodemangfold og Det nye testamentet
Cappelen Damm 2013
Mykbind 208 sider

En gruppe forskere ved forskjellige universiteter og høyskoler har ønsket å gi et bilde av hvordan forskningen på Det nye testamente praktiseres i dag. De åtte forfatterne presenterer noen av de mange metodene, tilnærmingene og perspektivene som bibelforskere i dag bruker når de skal forstå hvordan Bibelen – historisk og aktuelt – interagerer med samfunnet omkring.

Fornyet popularitet

Som demonstrasjon har en valgt beretningen i Apostlenes gjerninger 8,26-40 om ham som i den norske Bibelen kalles «en etiopisk hoffmann, en høy embetsmann», i dansk «en etiopier, en mægtig hofmand», i svensk 2000 «en etiopier som var mäktig hoveunuck».

Marianne Bjelland Kartzow sier noe om evnukken som ser ut til gjelde både henne og medforfatterne. Hun er «mest opptatt av hans sammensatte og komplekse karakter – hans etniske opphav, ambivalente seksuelle identitet og tvetydige sosiale status». Hun peker også på at denne mannen opplever fornyet popularitet blant marginalisert grupper i vår globale verden – og det gjelder kjønn og seksualitet pluss etnisitet. Det er, igjen i følge Kartzow viktig «å trekke denne fremmede og underlige karakteren opp fra arkivet og lese ham med nye teoretiske perspektiv».

Fremme synspunkt

Der anlegges altså forskjellige utgangspunkt, eller skal vi si «briller» som avgjør hva en ser i teksten. Men felles for dem alle ser ut til å være at ingen regner med beretningen som en enkel beskrivelse av en reell hendelse. En regner med at Lukas har brukt en eller annen hendelse og gitt dem sin vri for å fremme bestemte synspunkt i en eller annen teologisk strid. En av forfatterne gir en liten karakteristikk av den andre hovedpersonen, evangelisten Filip. Spørsmålet hans til etiopieren: «Forstår du det du leser?» røper at han er nedlatende.

Bruker ham for sitt formål

Jeg har kjempet meg gjennom alle kapitlene unntatt kapitel åtte – det ble for mye filmteori! Hva sitter en igjen med? To ting: For det første vet jeg mer om evnukker enn noen gang før, men vet til slutt på grunn av de mange teoriene like lite som før om den spennende evnukken i Apostelgjerningene 8. Alle bruker ham for sitt formål. For det andre understreker denne boken at forskerens perspektiv er avgjørende for resultatet, men det visste vi fra før.

Ordene i overskriften på anmeldelsen, «skapende misbruk», har jeg lånt av andre. Jeg så den først for mange år siden i forbindelse med moderne teologers bruk av Dietrich Bonhoeffers tanker. Men ordene meldte seg tidlig under lesningen av en bok som bibellesere klarer seg godt uten.

Trykt i Dagen 24. april 2014

Tags:

This entry was posted on lørdag, april 26th, 2014 at 10:29 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment