14
feb

Apostlene plantet ingen menigheter

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

I 1970 skrev Aril Edvardsen det jeg er temmelig sikker på er den første norske boken om menighetsplanting. Stort sett ble én av overskriftene” i ”Pionervirke og menighetsplanting” oftere sitert enn hele resten av boken: ”Pinse-Ola sover tungt”. Det skulle gå femten år før neste norske bok om emnet kom, Birger Løvlis ”En menighet blir til”. Var Edvardsens bok et brennende opprop, var Løvlis en håndbok. Men begge var overbevist om at planting av menigheter var nødvendig hvis vi skulle være lydige mot evangeliseringsoppdraget.

Jeg har talt, undervist og skrevet om menighetsplanting siden 70-årene. DAWN-bevegelsen, internasjonalt og etter hvert nasjonalt, ble en kraftig stimulans for mange. Jeg har vært involvert i menighetsplanting både direkte og indirekte. Jeg gleder meg over å høre og lese om nye menigheter. Den Ola som Edvardsen etterlyste, sover ikke lenger. Andre norsk-kristne Ola’er har også våknet. Og selv om noen synes at det går for sent og at søvnen sitter for dypt i enkelte lemmer og organer, skjer det mye godt.

Men midt i gleden – den er ekte – minner jeg meg selv om at apostlene plantet ingen menigheter! Det var ikke deres oppdrag. Det hadde Herren ikke befalt dem. Hans beskjed var klar: De skulle forkynne evangeliet (Mark 16,15) om omvendelse og syndenes forlatelse i Messias’ navn (Luk 24,47), representere den oppståtte Jesus (Joh 20,21) og proklamere Guds rike for alle folkeslag (Matt 24,14) – med sikte på å disippelgjøre folkeslagene (Matt. 28,19). Vi kjenner apostlenes og andres forkynnelse fra talene i Apostlenes gjerninger. De handler ikke om menighet, men om Jesus åpenbart i både GT og det apostoliske budskap.

”De gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med”. Det rapporteres ikke at apostlene plantet menigheter. Igjen: De hadde ikke det oppdraget. Jesus sa ikke mye om menighet. Det han sa, er til gjengjeld sterkt og entydig: ”Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet” (Matt 16,18). ”Min menighet”, sier Jesus, og han vil selv bygge den.

Det skjer i utgangspunktet når evangeliet forkynnes, mennesker kommer til tro – da bygger Jesus sin menighet. Slik var det i alle fall. ”Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten” (Apg 2,47). Menigheten er Kristi suverene verk der evangeliet proklameres. Kan vi med våre metoder og redskap og ideer – alt vi kan og vet – noen ganger komme i veien for menighetseierens byggeplaner?

Trykt i I fokus i Dagen 14. februar 2014

Tags: , , ,

This entry was posted on fredag, februar 14th, 2014 at 13:54 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment