7
feb

Tanker før et besøk av Ed Silvoso

   Posted by: reidar   in Foredrag/artikler

29. april til 1. mai 2014 kommer Ed Silvoso tilbake til Bergen. Der er en bred enighet mellom mange om at det er godt og viktig at han kommer. Vi kjenner mer eller mindre mannen og hans forkynnelse, noen på grunnlag av besøket hans her i februar 2013, noen på grunnlag av både det og tidligere besøk +/- bøkene hans og for noens vedkommende, Tyrannus-skolen. Antakeligvis er der likevel en rekke måter å tenke på om Silvosos tjeneste blant oss.

For noen vil han være én (god, interessant) gjestetaler blant mange – slik det er med en rekke talere som har besøkt byen og andre vi godt kunne tenke oss som gjester. For andre vil Silvoso stille i en særstilling fordi han har vært med å gi oss dypere innsikt i sentrale sider ved Guds fulle råd og kan vise til hvordan disse omsettes i praksis en rekke steder i mange land. Mange taler om samfunnsforandring. Men få, kanskje ingen, kan vise til så mange konkrete eksempler som Harvest Evangelism.

Der er tider i menighetens liv der den kalles til oppbrudd fra vante forestillinger fordi Guds Ånd kaster lys over deler av Guds ord vi har «mistet» eller vært blinde for. Det er ikke snakk om «ny» åpenbaring, men nytt lys over åpenbaringen vi alt har i Bibelen. Silvoso og mange andre taler om paradigme-skifte.

Det siste betyr for noen av oss at vi ser på Ed Silvoso som en forkynner som vi betrakter som en nøkkelperson på dette stadiet i menighetens liv. Med hele vår demokratiske arv og eksempler fra vår historie er det vanskelig å gjøre én person til en slik nøkkel. På samme tid er kirkehistorien et vitnesbyrd om at de store (og mindre), evangeliske paradigme-skiftene ofte har skjedd nettopp ved at Gud har reiste opp en eller flere slike skikkelser. Måten de tas imot på, avgjør kanskje også hva vertskapet får av besøket. Matt 10,40-41: «Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn».

Men dette betyr ikke at Silvoso eller hvilken som helst forkynner ikke skal prøves! Vi bør holde oss til reformasjonens sunne regel: «Vi tror, lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som all lære og alle lærere skal prøves og dømmes etter, er de profetiske og apostoliske skrifter i Det gamle og Det nye testamente».

Paradigme-skift betyr at et paradigme byttes ut med et annet. Det betyr ikke nødvendigvis at det gamle forkastes, men at det settes inn i en større og mer omfattende ramme. Kanskje noen hver blant oss kunne beskrive sin troshistorie som en serie større og mindre paradigme-skifter? Fil 3,13: «Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran».

De fem avgjørende paradigmene for transformasjon

Transformasjon er overskriften på mye av det Silvoso er opptatt av. Ordet betyr ganske enkelt forvandling. Det brukes i Rom 12,2: «Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle (be transformed) ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne».
«Let God transform you into a new person by changing the way you think» (New Living Translation)

Ekte transformasjon begynner med den enkelte, fortsetter med familien, din innflytelsessfære, fortsetter til markedsplassen (samfunnslivet, byen, nasjonen). Jesu lignelse om surdeigen er en fin illustrasjon. Matt 13,33: «Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret». Bildene Jesus bruker om sine disipler handler også transformasjon, «jorden salt» og «verdens lys».

Silvoso mener at fem paradigmer er avgjørende hvis vi ønsker å se transformasjon.

Paradigme 1: Vi er kalt til å disippelgjøre nasjoner, ikke bare enkeltmennesker

Matteus 28,19: «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler».

«Disippelgjøre folkeslag»

Til ettertanke/min reaksjon

 • Dette er nytt for meg – jeg trenger å høre mer
 • Dette er riktig – hvilken betydning må det få for min bønn/min tjeneste/menigheten?

Paradigme 2: Markedsplassen (nasjonens hjerte) er allerede forløst av Jesus og trenger nå å bli gjenerobret av Hans etterfølgere

Lukas 19,10: «For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt». (NB88, 30, NKJ)
Kol 1,16+20: «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham. … ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset».

Det viktigste paradigmet, i følge Silvoso, fordi det handler om rekkevidden av Jesu død på korset. Alt er skapt av og til ham; alt er forsonet med Gud ved ham. Selv om det fremdeles befinner seg under fiendens makt, tilhører det med rette forløseren og menigheten skal erobre det tilbake til ham.

Til ettertanke/min reaksjon

 • Dette er nytt for meg – jeg trenger å høre mer
 • Dette er riktig – hvilken betydning må det få for min bønn/min tjeneste/menigheten?

Paradigme 3: Enhver kristen er en Guds tjener, og arbeid er gudstjeneste

Kol 3,23: «Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener».

Bånd til Luthers kallsetikk, arven fra Hans Nielsen Hauge, Orheims sanger.

«Gudstjeneste hele uken»

Til ettertanke/min reaksjon

 • Dette er nytt for meg – jeg trenger å høre mer
 • Dette er riktig – hvilken betydning må det få for min bønn/min tjeneste/menigheten?

Paradigme 4: Vårt primære kall er ikke å bygge menigheten, men å bringe Guds rike til der mørkets rike fremdeles er forskanset så Jesus skal bygge sin menighet

Matteus 16,18-19: «Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen».

Til ettertanke/min reaksjon

 • Dette er nytt for meg – jeg trenger å høre mer
 • Dette er riktig – hvilken betydning må det få for min bønn/min tjeneste/menigheten?

Paradigme 5: Nasjonsforvandling må være observerbar, og den fremste samfunnsmessige indikator er elimineringen av systemisk fattigdom.

1 Johannes 3,8b: «Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg».

Til ettertanke/min reaksjon

 • Dette er nytt for meg – jeg trenger å høre mer
 • Dette er riktig – hvilken betydning må det få for min bønn/min tjeneste/menigheten?

Bønneevangelisering

 • Bønneevangelisering er livsstilen der paradigmene settes ut i praksis
 • Bønneevangelisering knytter forbindelsen mellom et jordisk problem og en himmelsk løsning
 • Bønneevangelisering defineres enkelt som å snakke med Gud om din neste for du snakker til din neste om Gud
 • Bønneevangelisering er å se til at enhver blir bedt for slik at vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet (1 Tim 2,1-8).

Problemet

«For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde» (2 Kor 4,3-4).

Løsningen

Gud sender oss «for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud» (Apg 26,18a).

Bønneevangelisering resulterer i en forandring av det åndelige klima fordi den får Satan til å falle ned og gjør at hans demoniske styrker må lyde menigheten (Luk 10,1-17).

Et av de tydeligste kjennetegnene er velsignelsen. En bønneevangelist velsigner mennesker, institusjoner, bygder, byer, nasjoner (velsigner syndere, men ikke synd). «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere» (Matt 5,44). «Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke» (Rom 12,14).

 • Dette er nytt for meg – jeg trenger å høre mer
 • Dette er riktig – hvilken betydning må det få for min bønn/min tjeneste/menigheten?

 

Tags: , , , , , ,

This entry was posted on fredag, februar 7th, 2014 at 11:59 and is filed under Foredrag/artikler. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 comments so far

Olav Råmunddal
 1 

Takk, Reidar, for god introduksjon til Ed Silvosos undervisning.

februar 7th, 2014 at 13:54
John Malvin Eriksen
 2 

Dette var superinterressant!!

februar 12th, 2014 at 15:22

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment