16
jan

Nåde, nåde, nåde!

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Brennan Manning:
De elendiges evangelium
Hermon Forlag 2013
Mykbind. 238 sider

Forfatteren, hvis egentlige navn er Richard Francis Xavier Manning, døde i april 2013, 78 år gammel. Bak ham lå et beveget liv inkludert en barndom uten kjærlighet, en lang søken etter Gud, en tid som romersk-katolsk prest, ekteskap og skilsmisse, alkoholmisbruk og det som skulle bli hans store oppdagelse og emne for bøker og forkynnelse – Guds ufattelige nåde.

Manning hadde (og har sikkert) en stor leserskare og var etterspurt som taler og retreatleder. Den mest kjente og populære boken hadde en nesten uoversettelig tittel, The Ragamuffin Gospel. Nå har den kommet i norsk utgave med tittelen De elendiges evangelium.

Langt ute i boken forklarer Manning hvordan den ble til og hva han vil med den: «Jeg har stotret og stammet på disse sidene i et haltende forsøk på å gi et hint om Guds brennende kjærlighets overveldende realitet. Som en gammel gruvearbeider som har vasket ut sin egen strøm av minner, har jeg gått til Skriften for å lytte til Guds åpenbaring om seg selv … Mysteriets hemmelighet er at Gud alltid er større. Uansett hvor stor vi tenker at Han er, er Hans kjærlighet alltid større».

Boken virker for meg nesten litt overveldende. Stoff og tanker strømmer på. Her er skriftsteder, historier, forestillinger, poesi, symbolikk, metaforer og fortellinger fra virkeligheten, og henvisninger eller hele sitater fra oppbyggelseslitteratur fra mange strømmer i kirken, ikke minst fra katolske fromme. Alt «for å formidle noe av vår lidenskapelige Guds lidenskapelige kjærlighet».

Boken avsluttes med en innbydelse til retreat og en nesten tretti siders veiledning til en personlig reise med lesning, bønn og kontemplasjon. Hovedoverskriften her er «19 nådemidler». Målet er at den som bruker veiledningen, skal kjenne og oppleve Kristi kjærlighet på en mer autentisk måte ved Den Hellige Ånds kraft, og at han eller hun så vil bringe Hans vidunderlige nærvær til sin verden og lede andre inn i «vår Abba, Fars, ubeskrivelige kjærlighet».

På bokens omslag sies det at Brennan Mannings tanker har forandret tusenvis av liv. Michael W. Smith er en av dem og har skrevet forordet til boken. Rich Mullins heter en annen av dem, og han har fått sitt vitnesbyrd på trykk etter forordet. Laila Irene Dahl Karlsen har oversatt til norsk.

Trykt i Dagen 16. januar 2014

Tags: , , ,

This entry was posted on torsdag, januar 16th, 2014 at 11:48 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment