12
des

Oppdatert kristentro

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Nyhus & Nyhus:
Kristen tro – oppdatert
Kom forlag, 2013
Innb. 222 sider

Kjell Arnold Nyhus og Ole Jacob Nyhus er brødre; begge er prester i Den norske kirke. De har skrevet bok sammen og forteller i de første setningene i forordet at ”vi skulle gjerne ha lest en bok som denne. Men vi fant den ikke, så vi skrev den selv”. Ikke for å lese den selv, men ”for dere som er nysgjerrige og som lurer på om kristen tro kan tilby en troverdig forståelse av livet, og om en slik tro er forenlig med et vitenskaplig verdensbilde”. Et utgangspunkt for forfatterne er at hvis troen skal ha relevans, må den være oppdatert, løpende integrere ny kunnskap og formuleres på nytt for hver generasjon.

Programmet virkeliggjøres gjennom seks store kapitler. Det første, ”Vi søker”, er det minst tradisjonelle. Det minner litt om Tom Wrights ”Ganske enkelt kristen”. Nyhus skriver om det godvakre, kjærligheten og savnet og lengselen og det hellige – vakkert og sant! Kapitlene følger deretter en forventet orden: ”Gud skaper”, ”Tapt paradis”, ”Jesus”, ”Følg meg!” og ”Fullført”.

Begge forfatterne er gode skribenter. Boken er lettlest, men slett ikke lettvint. Den drøfter en rekke saksområder som melder seg for den som vil representere kristen tro i møte med vår samtid. Store deler av boken er glimrende. Likevel: I en del stridsspørsmål balanserer forfatterne og lander nølende uten å våge å støte dem som måtte mene noe annet.

I andre spørsmål er de mer kontante. Jeg synes nok at de har det litt for travelt med å distansere seg fra medkristne de setter merkelappen fundamentalister på. En av dem sier så fromt at de vil elske fundamentalister, men bekjempe fundamentalismen (og det handler ikke om islamister, men folk med et konservativt bibelsyn). Det ser også ut til at de er klar til å leve i en kirke med rom for begge sider i debatten om ekteskap for samkjønnede.

Et spørsmål er vanskelig å besvare: Treffer denne boken de ”nysgjerrige”, de som undres på om kristentroen er svaret? De som har fått sin anbefaling med på selve boken, er vel ikke akkurat typisk for de søkende og nysgjerrige (Henrik Syse, Erling Rimehaug og Halvor Nordhaug)?

Boken avsluttes med en studieplan for ti samvær.

Trykt i Dagen 12. desember 2013

Tags: ,

This entry was posted on torsdag, desember 12th, 2013 at 17:13 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment