1
des

Gudstjeneste hele uken

   Posted by: reidar   in Prekener/bibeltimer

Leser dere møteannonser? Nesten alle menighetene som hadde annonser i Bergens Tidende i går, har akkurat nå gudstjenester – slik vi har det. Det er i pakt med god, gammel skikk og bruk – enten vi henviser til tredje bud: «Du skal helligholde hviledagen», eller til at den første dag i uken er Herrens oppstandelsesdag. Adventistene holder seg til første begrunnelse, resten av kristenheten stort sett til den andre.

Bruker dere en databibel og søker på ordet gudstjeneste, vil dere finne 3-5 henvisninger i Det nye testamente. Bruker dere det greske ordet, finner dere fem. Slår dere opp stedene, handler et par av dem om gudstjenesten, prestetjenesten i den gamle pakt. Ett handler om kristenforfølgelse: «Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud (en gudstjeneste)» (Joh 16,2).

Ett handler om noe som må på en eller annen måte handle om oss, vi som lever i den nye pakt. For det er adressert til mennesker apostelen Paulus kaller «søsken» eller som vi er vant til i de fleste oversettelsene, «brødre».

Så vi leser fra Romerne 12,1-2:
Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.
Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.

Åndelig gudstjeneste
Her har vi det. Det handler om vår gudstjeneste, og det kalles vår «åndelige gudstjeneste». Det må vel være det samme som det Jesus talte om i samtalen med den samaritanske kvinnen? De diskuterte tilbedelse av Gud, enten på Garisim-fjellet eller i Jerusalem. Jesus snudde det hele og proklamerte at en ny tid kommer. «Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha» (Joh 4,23).

Hva betyr det? Løftede hender? Kanskje. «På hvert sted vil jeg at mennene skal be med løftede og rene hender, uten sinne og strid» (1 Tim 2,8). På kne? Kanskje. Selve ordet «tilbe» i Johannes-versene kan bety å falle på sitt ansikt i ærbødighet. Eller kan det ha noe med tungetale å gjøre? «For hvis jeg ber og taler i tunger, er det ånden min som ber», sier apostelen (1 Kor 14,14).

Kanskje alt dette og mye annet kan være en del av svaret? La oss nærme oss svaret på en annen måte. Det står altså «åndelige gudstjeneste» i nesten alle oversettelser, så det må være riktig. Men bibeloversetterne av DNB 2011 sier også: «Oversettelsen av det greske ordet som gjengis med ‘åndelig’ (logikós), er usikker. Det kan også gjengis med ‘fornuftig’». Så kommer Studiebibelen oss til assistanse og lesser opp, ikke bare med fornuftig, men med «logisk, åndelig, det som har med logos, tanke, ånd, ord, Ord å gjøre».

Dette blir det åndelig logikk av. Hele utgangspunktet er: «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken». I elleve kapitler har apostelen brettet ut evangeliet. Nå taler han til de benådede; de som har fått del i det gode budskap; de som er blitt en bolig for Ånden; de som kan juble: «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov» (Rom 8,1-2).

Den logiske og åndelige konsekvens av det er gudstjeneste – å tjene Gud. Når og hvor? Svaret finner vi et stykke på vei i Jesu samtale med den samaritanske kvinnen. Vi er ikke avhengig av et bestemt helligsted. Vi er ikke avhengig av en bestemt dag eller tid. Vi trenger ikke være i Kanalveien 90 søndag klokken 11 til 13 for å feire gudstjeneste. Jo, vi trenger å komme sammen, og hva er bedre enn å bruke den første dag i uken til det? «La oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg» (Hebr 10,25).

Til glede for Gud
Er det viktig med den åndelige gudstjenesten? Paulus befaler ikke; han formaner. Det heter ikke: «Derfor befaler jeg dere», men det heter: «Derfor formaner jeg dere, oppmuntrer dere, tilskynder dere». Og vi får et gjentatt argument som burde være uimotståelig. I det første verset står det at slik gudstjeneste er «til glede for Gud», i neste vers at det skal vokse og utvikle seg slik at det «er Guds vilje», at det er det «gode», og igjen «til glede for Gud», at det er «det fullkomne». I eldre oversettelser står det ikke til glede for Gud, men «til Guds behag».

Hvis noen skulle fortelle deg at her er der noe du kan gjøre for å glede Gud, han som har gjort deg til sin ved sin store barmhjertighet, ville du gjøre det da? Hvis noen skulle si at her er det du kan gjøre for å gjøre Guds vilje og behage ham, ville du da gjøre det?

Men det er jo nettopp det apostelen forteller oss! Hør, skrøpelige menneske, du kalles til å gjøre noe som – og jeg gjentar gjerne dette – noe som er «til glede for Gud», noe som vokser og utvikler seg mer og mer slik at det er det «som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne».

Til Guds ære
Da blir det viktig å vite hva åndelig gudstjeneste er. Hør igjen: «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste». Gud har frelst hele deg. Hjertet er hans, sier vi kanskje noen ganger. Det er kroppen ellers også. «Dere er kjøpt, og prisen betalt». Men det ser ut som vi har fått råderetten over kroppen. Derfor: «Bruk da kroppen til Guds ære!» (1 Kor 6,20).

Paulus gjør det enda mer konkret og formaner den som er døpt til Kristi død, begravelse og oppstandelse: «Still ikke lemmene deres til tjeneste for synden, som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende» (Rom 6,13).

Kroppen, armer og bein, alle lemmer og deler fra topp til tå er Gud etter. «Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære!» (1 Kor 6,19-20).

Det er et gjennomgripende uttrykk. Du kan ikke gjøre noe uten å involvere kroppen på en eller annen måte. «Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud».

Arbeid som gudstjeneste
Det blir så konkret når vi forstår dette. Det er Gud som har skapt oss som kropp. «Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning» (1 Mos 2,7). Det første oppdrag han ga oss, det ga han før syndefallet. «Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den» (1 Mos 2,15). Hvordan skulle Adam tjene Gud? Hans gudstjeneste var arbeidet!

Den åndelige gudstjenesten i den nye pakt handler om et helt liv hellighet Herren. Men er det ikke påfallende å se at det daglige arbeid som i Edens hage nevnes spesielt? «Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener» (Kol 3,23).

Det er her det begynner. Men teksten vi leste inneholder den spennende fortsettelsen. For vi kalles til vekst og utvikling og modenhet. Men det må vi nok spare til en annen gang!

Men Gud velsigne hver og en av dere. Når du går på arbeid i morgen tidlig eller når det måtte være, husk at du skal feire den gudstjenesten som er til glede for Gud – ikke ved de store fakter eller fromme påfunn, men ved å gjøre den beste jobben du evner nettopp der du er.

Eg har ei teneste stor for Gud
frå dag til dag i det stille,
der kvardagskleda vert høgtidsskrud
og livsens småting så gilde.
Ja, skal eg eingong det store få,
eg må med truskap i alt det små
i Jesu fotefar lydig gå
og vilja det Jesus ville,
og vilja det Jesus ville.

–      Matias Orheim, 1909

Gudstjeneste i Kristkirken i Bergen 27. oktober 2013. Klikk her hvis du heller vil høre prekenen.

Tags: , , , , ,

This entry was posted on søndag, desember 1st, 2013 at 19:18 and is filed under Prekener/bibeltimer. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Trackback/Ping

  1. Basileia.no » Blog Archive » Tanker før et besøk av Ed Silvoso    feb 07 2014 / 12pm:

    […] «Gudstjeneste hele uken» […]

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment