28
nov

Mobiliserer til sann og sunn evangelisering

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

David Platt:
Følg meg
Kalt til å dø – kalt til å leve
Lunde forlag, 2013
Mykbind 186 sider

Francis Chan, kjent evangelikal forkynner i USA, har skrevet et relativt langt forord til en annen kjent evangelikal forkynners, David Platts bok ”Følg meg”. Chan gir oss tema: ”Dette handler om … å holde misjonsbefalingen levende i hver eneste kristen”. Han møtte Platt første gang for et par år siden. Begge var talere på en stor konferanse. ”Vi så ut over den store forsamlingen på mange tusen og begynte så å snakke om hvor fantastisk det ville være om vi klarte å oppmuntre og utruste alle disse menneskene til å begynne å vinne disipler. Vi var begge enige om at noen måtte skrive en bok for å forklare behovet for dette, en bok som forhåpentligvis kunne mobilisere massene”. Chan er glad Platt har skrevet den boken.

Platt kaster seg rett inn i den nøden han opplever i menigheter i dagens USA. Jesu kall til full overgivelse til ham ser ut til å være bagatellisert. ”Menigheter er fulle av angivelige kristne som virker tilfredse med å ha en uforpliktende tilknytning til Jesus, og bare er kristne i navnet. Skarer av menn, kvinner og barn har fått høre at de bare trenger å vedkjenne seg visse fakta eller si visse ord for å følge Jesus”. Men, hevder Platt, kallet til å følge Jesus er ikke bare ”en invitasjon til en frelsesbønn – det er en oppfordring til å oppgi hele livet”.

Forfatteren spanderer en del sider på det som oftest kalles frelsesbønn. Han beskriver hvordan en ”evangeliserings-samtale” ofte kan arte seg. Og vi kjenner nok til slike til å se at han ikke karikerer. ”Bare be Jesus komme inn i hjertet ditt” eller ”Inviter ham inn i livet ditt” eller ”Gjenta denne bønnen etter meg, så skal du bli frelst”. Forfatteren kaller det ”en villfarelse som har spredt seg som en løpeild i dagens kristne landskap”. Han spør om vi ikke burde huske at en slik bønn ikke finnes i Bibelen og at ingen i Bibelen blir bedt om å be Jesus inn i hjertet.

De neste avsnittene handler om selvbedrag, om den smale vei og om omvendelsens nødvendighet. I kapitlet etter forkynner Platt sterkt og bibelsk Guds initiativ og hans innbydelse. Hele resten av boken utdyper videre hva det betyr å følge Jesus, som undertittelen sier det: ”Kalt til å dø – kalt til å leve”. Der er setninger og avsnitt som frister til sitat i nesten hvert kapitel. Boken er velskrevet og vel oversatt av Andreas Kristiansen.

Dette er en bok som vil gagne alle kristne og mobilisere til sann og sunn evangelisering. En del ivrige evangelister vil i første omgang mislike den eller bagatellisere den – eller etter å ha lest denne anmeldelsen, holde seg borte fra den. Men jeg utfordrer nettopp dere – jeg beundrer iveren deres – til å lese den!

Trykt i Dagen 28. november 2013

Tags: , , , , ,

This entry was posted on torsdag, november 28th, 2013 at 11:05 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment