26
nov

Disippelgjøre folkeslag

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Professor Sigurd Odland hadde litt trøbbel med misjonsbefalingen slik Matteus gjengir den. Bergenseren som var viktig både ved starten av Indremisjonsselskapet og Menighetsfakultet, skrev en serie av bibelkommentarer tilegnet troende og tenkende lesere, og jeg er blant de heldige som har noen av dem.

Odland mener at misjonsbefalingen ikke bare gjelder de elleve disiplene. Det Jesus gir, er ”mye mer et framtidsprogram for sin menighet”. De skal fortsatt være virksomme i sitt eget folk. ”Men misjonsforkynnelsen skal dog også omfatte hedningene”.

Så blir det spennende. ”Tar vi så Jesu misjonsbefaling her i øyesyn med hensyn til dens enkeltheter, legger vi først merke til at han betegner apostlenes (og menighetens) virksomhet overfor alle folkeslag med et uttrykk som betyr ’å gjøre til disipler’”. Og fortolkeren reiser selv spørsmål om meningen med det. Han erkjenner at det ser ut som ”om Jesu tanke skulle være den at hvert enkelt folkeslag skal gjøres til en disippel”. Slik så det ut i det som på Odlands tid var den nyeste oversettelse: ”Gjør alle folkeslag til disipler”. Og vi kan føye til: Slik ser det ut i alle norske oversettelser siden den gangen.

”Noe sådant kan dog ganske åpenbart ikke være ment”, sier professoren og argumenterer for at befalingen må være ment annerledes enn det høres ut. Og han griper til sterke ord: ”Uten all tvil er derfor meningen her den at alle folkeslag skal bli gjort til gjenstand for en disippelvinnende virksomhet, eller … at apostlene (og menigheten) skal søke å vinne så mange disipler som mulig blant alle folkeslag”.

Men tenk om Jesus mente akkurat det han sa? At oppdraget han ga sine apostler og dermed menigheten, er å disippelgjøre folkeslag, etniske grupper, nasjoner. Hva det innebærer kan vi undre oss over. Men der er flere og flere som drømmer og ber om noe mer enn sjelers frelse. Ja, de vil selvsagt søke å vinne så mange disipler som mulig fra alle folkeslag. Men vi tror Jesus så etter mer. Der skjer noe med en når en har fått øye på ordet ”folkeslagene”. Det brukes svært ofte i Bibelen der vi kanskje ville valgt ”alle mennesker” eller noe lignende.

Kanskje det mest spennende av alt er ordene fra Bibelens siste kapitler. ”Folkeslagene skal vandre i stadens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den” står det. ”De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den”. Det må være disippelgjorte folkeslag, for ”intet urent skal komme inn i staden” (Åp 21,24+26-27).

Trykt som I Fokus i Dagen 26. november 2013

Tags: , , , , ,

This entry was posted on tirsdag, november 26th, 2013 at 11:43 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Trackback/Ping

  1. Basileia.no » Blog Archive » Tanker før et besøk av Ed Silvoso    feb 07 2014 / 12pm:

    […] «Disippelgjøre folkeslag» […]

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment