11
jul

Warren eller Orheim? Ja takk, begge deler

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Rick Warren i Saddleback Church i California er antakelig den pastoren i USA flest kjenner til, både der og her. Ledere flokker seg om ham og konferansene i Saddleback. Men Warren vil hjelpe ledere kontinuerlig. Hver uke kommer «verktøykassen» hans via e-post. Noe leser jeg, langt fra alt. Men for noen uker siden stoppet jeg opp. Den uoversettelige overskriften på ukens verktøykasse var om å grave opp ubrukte gullgruver i menigheten. Så skiftet Warren bilde: «Pastor, du har en sovende kjempe i menigheten din. Hvis du vekker den sovende kjempen, vil det forandre menigheten din, samfunnet du er i, og verden».

Han refererer fra en undersøkelse av George Gallup: Bare ti prosent av amerikanske menighetsmedlemmer er aktive i en eller annen form for personlig tjeneste. Femti prosent er ikke interessert heller. «Den oppmuntrende nyheten Gallup avdekket, er denne: 40 % av alle medlemmene har uttrykt interesse for å ha en tjeneste», er konklusjonen Warren trekker. De vil involveres, men har aldri blitt spurt eller vet ikke hvordan.

Er disse tallene relevante for norske menigheter? Uansett er der noe som gjelder på begge sider av havet: «Bibelen sier at alle kristne er kalt til tjeneste. Kallet til frelse inkluderte kallet til tjeneste. Det er to sider av samme sak» (Warren i «Målrettet liv»). Det må vel gjelde alle, ikke bare de 40 % han har håp for? Er det mulig? Hvis det Warren sier at Bibelen sier om kall til tjeneste, må vel 100 % angi retning og mål?

Men da må vi tenke rett om kristen tjeneste. 1) Alle vet at pastorer, misjonærer, evangelister og andre «profesjonelle» kristne har slik tjeneste. 2) Legg til «frivillige»: søndagsskolelærere, musikere, sangere osv., folk som gir av sin tid og sine krefter. En sunn og voksende menighet er avhengig av slike.

3) Men viktigst er det at vi må forkynne frem bevisstheten om at alle kristne er i tjeneste – og de fleste har sin primærtjeneste – på arbeidsplass, studiested, i nabolag, i hjem og familie – der de tilbringer de fleste av døgnets våkne timer. Der skal vi skal tjene Gud: «Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener» (Kol 3,23).

Få har fanget dette perspektivet så vakkert som Matias Orheim – finn sangboken og syng: «Eg har ei teneste stor for Gud … der kvardagsklede vert høgtidsskrud og livsens småting så gilde» eller «Kvardagskristen vil eg vera».

Når den kjempen reiser seg, vil det forandre menigheten, samfunnet og verden.

 

Trykt som «I fokus» i Dagen 11. juli 2013

Tags: , , , ,

This entry was posted on torsdag, juli 11th, 2013 at 10:41 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

Bård Wangen
 1 

Blir veldig oppmuntret og oppbygget av det du kommer med Reidar håper å få mulighet til å treffe det på flere dolus samlinger.

desember 22nd, 2013 at 09:55

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment