23
mai

Kommer alle til himmelen?

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Francis Chan & Preston Sprinkle:
Over og ut med helvete?
Hva Gud sier om evigheten, og hva vi har gjort det til
Hermon Forlag. 2013
Heft. 202 sider

Rob Bell, en av USAs kjente og populære predikanter, ga nytt liv til en eldgammel og stadig aktuell debatt da han for to år siden skrev en bok som på kort tid ble en bestselger. Kanskje ikke så underlig? «Love Wins» (kjærlighet vinner) ble presentert som «en bok om himmel, helvete og skjebnen til hvert eneste menneske som noen gang har levd». (Se anmeldelse i Dagen 4. juli 2011).

Debatten dreide seg for det første om det som kalles universalisme, lære om at alle mennesker før eller siden blir frelst, at Gud ikke kan være en kjærlig Gud om noen går fortapt. For det andre dreide debatten seg om Bell er universalist eller ikke. Han sier det aldri direkte i boken, men argumentasjonen hans gjør det vanskelig å trekke noen annen konklusjon.

Noe av det gode som fulgte i kjølvannet av Bells bok, var en rekke vektige artikler og minst et par viktige bøker. En av dem, «Erasing Hell», er nå kommet på norsk med tittelen «Over og ut med helvete?». Francis Chan, kjent pastor og forfatter, har samarbeidet tett om boken med Preston Sprinkle, teolog med Det nye testamente som hovedtema. Chan er bokens jeg, men understreker selv sterkt at de to har skrevet den sammen.

For mye står på spill

Chan går rett inn på det personlige plan. Han skulle, som vel de fleste tenkende troende, ønske at han kunne stryke alt det som står i Det nye testamente om helvete. Han gruet for det studiet av emnet han hadde satt seg fore å gjennomføre. Men han måtte komme til bunns i det Bibelen sier om saken:

«Dersom jeg sier at det ikke finnes et helvete, og det så viser seg at jeg har tatt feil, vil jeg kunne lede mennesker til nettopp det stedet jeg overbeviste dem om at ikke fantes! Dersom jeg sier at det finnes et helvete, og jeg tar feil, kan jeg komme til å overtale mennesker til å tilbringe sine liv hektisk opptatt med å advar sine kjære om et fryktelig sted som ikke er reelt».

Universalisme

Her gjelder det ikke et lærespørsmål  en kan ta lett på. Altfor mye står på spill. Chan medgir at dette er en bok «som handler om å si ja til en Gud som det ikke alltid er lett å forstå». Uten at han siterer det direkte sier han med litt andre ord det reformatorene sa om Skriften som eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv. For det gjelder ikke våre ønsker, lengsler eller følelser, men om Gud som skal ha siste ord.

Gjennom store deler av kirkehistorien har der vært mennesker som ikke bare har sagt at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men som også har hevdet at Gud skal gjøre det. Den mest kjente av disse er kirkefaderen Origenes på 200-tallet. Chan deler de kristne universalistene i to hovedgrupper – de håpefulle, slike som håper og mener at de har bibelsk belegg for at Gud gjennom Kristus vil ende opp med å frelse alle – og de dogmatiske som mener at Bibelen helt klart lærer at alle vil bli frelst.

Begge grupper hevder som andre evangeliske kristne at det er av nåde en blir frelst ved troen på Kristus. «Forskjellen består bare i at de tror mennesker vil få en ny sjanse (eller mange sjanser) etter døden til å tro på Jesus og bli frelst».

Forfatterne bruker størstedelen av et kapittel på å gå gjennom de bibelbelegg universalistene støtter seg til, og konkluderer med at det ikke finnes noe skriftavsnitt som forteller oss at etter døden får vi en ny eller nye sjanser til vende om til Jesus.

Hva Jesus sa om helvete

De følgende kapitlene handler om jødedommens syn på helvete på Jesu tid, deretter grundig om hva Jesus i følge evangeliene sa, så om apostlenes ord om fortapelsen og helvete. Dette er omfattende oversikter og gode drøftelser av alle relevante ord. Disse hoveddelene av boken har også et omfattende noteapparat (her kalt bemerkninger) med videre drøftinger og utførlige litteraturhenvisninger for dem som ønsker å fordype seg enda mer på noen områder. Konklusjonene er tydelige: Jesus og hans apostler lærer oss at det finnes en fortapelse og et helvete.

De tre siste kapitlene beveger seg som begynnelsen av boken inn på hva dette betyr for oss som kristne mennesker. Chan tar frem en rekke eksempler på at Gud handler mange ganger på måter vi ikke forstår og derfor ikke taler om. Og han sier at «det er på tide å slutte med å være flau over Guds handlinger. Hans tanker og veier er uendelig mye høyere enn mine. Det er på tide å slutte å be om unnskyldning på Hans vegne, for i stedet å be Ham om unnskyldning».

Alene Gud er Gud

Om Rob Bells bok skrev jeg: «Bell tar med seg våre moderne tanker om hvordan Gud burde være og hans kjærlighet te seg og setter Gud på tiltalebenken og bruker våre kriterier for hvordan han skal tenke og handle». Chan og Sprinkel lar oss finne igjen vår plass på tiltalebenken i ærbødighet for den Gud som er Gud. Som John Wimber sa det når han kom over avsnitt i Bibelen han ikke forsto: «Du (Gud) har rett. Jeg tar feil».

Tøff, utfordrende, myk

Francis Chan og Preston Sprinkle har gitt oss en tøff bok, for dette er et tøft emne. Det er, som alt antydet, en grundig bok. Vi kan mislike resultatet av skriftgjennomgangen. Men hvis vi fremdeles tror at Bibelen er Guds ord til oss, bøyer vi oss for det og tenker på våre medmennesker som ikke kjenner Jesus, på samme måte som Paulus tenkte på sine landsmenn: «Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst». Nøden for de ufrelste gjør denne boken også til et mykt og ømt dokument.

Tomas Øvergaard har sørget for en god oversettelse av boken.

 

Trykt i Dagen 23. mai 2013

Tags: , , , , , ,

This entry was posted on torsdag, mai 23rd, 2013 at 09:51 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment