10
mai

Om å leve i kjærlighetens evangelium

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Truls Åkerlund:
Feil fortelling fortalt
Hermon Forlag, 2013
Heft. 207 sider

Den litt gåtefulle tittelen på Truls Åkerlunds nye bok får en første forklaring i en undertittel på forsiden: «Når kjærlighetens evangelium blir historien om alt mulig annet». Det utdypes i første kapittel. Til tross for at vi har hatt evangeliet i to tusen år, så hevder forfatteren: «Evangeliet om en ny skapning synes ikke å ha nådd oss – eller i hvert fall ikke blitt mer enn dråper av viten i et stort hav av kunnskap. Derfor forteller vi andre historier om Gud og definerer oss selv etter andre standarder enn kjærlighet utøst og utsendt for verden. Det er feil fortelling fortalt, og resultatet er at Jesus verken blir sett, trodd eller etterfulgt».

Makten som garantist

Temaet forfølges videre, ofte med rett og feil fortelling i kontrast – håndkleet Jesus brukte da han vasket sine disiplers føtter kontra Peters sverd, kjærlighetsmakt kontra maktkjærlighet. Keiser Konstantin blir stående som den som mer enn noen annen gjorde kirke og kristendom til sine redskap. Og fotsporene finner vi aller høyeste grad midt i dagens debatt. Åkerlund navngir ingen, men sier at vi har gjennom historien «vært vant til at kirken ser det politiske maktapparatet som en garantist for sin privilegerte plass i samfunnet». Når det svikter, er det ikke rart vi sørger. Men forfatteren støtter seg heller til Oskar Skarsaune som ønsker «en kirke som bygges nedenfra, ikke ovenfra gjennom keiserlige forordninger og straffereaksjoner».

Påvirke samfunnet

Åkerlund er like fullt overbevist om at ønsket om å påvirke samfunnet i lys av Guds rike er en integrert del av kristentroen. Å trekke seg ut av samfunnsengasjement er ikke noe alternativ. Spørsmålet er ikke om en vil påvirke, men hvordan. Her sier forfatteren at svaret på det ligger utenfor rammen for denne boken. Med utgangspunkt i at vår kulturs problem er et hjerteproblem, antyder han «en ekte reformasjon dreier seg om forvandlede hjerter hvor lovendringer følger som resultat, ikke forutsetning». Vi får nøye oss med det denne gangen, men for en menighet som vil leve i en fortelling som inneholde en befaling om å disippelgjøre folkene, trenges det å nærme seg samfunnsengasjementets hvordan – hvordan leve i den store kjærlighetens fortelling fra dag til dag.

Mester med ord og formuleringer

«Feil fortelling fortalt» er en mye mer mangfoldig bok enn en kort anmeldelse kan formidle. Åkerlund er fortelleren som drar oss med inn i den store fortellingen ved en rekke små fortellinger. Han skriver spennende og er en mester med ord og formuleringer. Der er utsagn og setninger som nesten roper etter å bli sitert.

Selve boken slutter på side 182. Men etter det følger «Siste ord er ikke sagt» med en innbydelse til samtale med forfatteren på http://www.feilfortellingfortalt.blogspot.no/. Etter det igjen følger utfordrende spørsmål til ettertanke for hvert av bokens kapitler. Kanskje fint som samtalestarter for en gruppe som leser samme bok?

Trykt i Dagen 10. mai 2013

Tags: , ,

This entry was posted on fredag, mai 10th, 2013 at 09:30 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment