31
mar

La deg forvandle ved at sinnet fornyes

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Alle som hører eller leser Ed Silvoso i disse dager, vet at ordet transformasjon er et viktig ord – vi snakker ikke minst om transformasjon eller forvandling av byer og nasjoner. Jeg så litt på hva Bibelen bruker dette ordet til. Fire ganger brukes det greske ordet metamorphóo, og Studiebibelen oversetter «om-skape», skifte form eller utseende. Men det interessante er at det så sies at ordet «betegner ikke i første forandring av den ytre skikkelsen, men en forandring som skriver seg fra ens indre vesen, som så gir seg til kjenne i det ytre».

Her er et av de fire tilfellene vi har av dette ordet i NT: «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne» (Romerne 12,1-2).

Hele avsnittet er verd kommentarer. Men én setning inneholder transformasjonsordet, og jeg tror det fanger opp den prosessen mange av oss er i eller har vært i en stund: «La dere forvandle/transformere ved at sinnet fornyes». Sinnet, gresk noús, ordet kan med all rett oversettes forstand, tanke, mening! Vi kalles til en stadig fornyelse som skjer ved at forstanden, våre tanker fornyes.

Noen kristne opererer med en motsetning mellom hode (forstand) og hjerte. Bibelsk orienterte kristne har lært at det er med hjertet de tenker! De ber: «Måtte mine ord og hjertets tanker være til glede for deg, Herre, min gjenløser og min klippe!» (Sal 19,15). Det er en prosess. «Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus» (2 Kor 10,4-5). Våkne kristne viker ikke tilbake for å teste sine tanker på Skriften.

Ed Silvoso taler om de fem transformasjons-paradigmene. Paradigmer er tankemønstre; noen av oss kan beskrive utviklingen som en prosess der paradigmer som ikke holder mål i lyset fra Skriften måtte skiftes ut med nye. «Sinnet fornyes», vi forvandles. Det er en indre forvandling som, for å bruke Studiebibelens ord, «så gir seg til kjenne i det ytre».

Tags: , , , ,

This entry was posted on søndag, mars 31st, 2013 at 18:33 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment