20
des

Livet i Guds farskjærlighet

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Leif Hetland:
Himmelsk perspektiv
Hermon Forlag, 2012
Heft. 260 sider

Det er fristende å presentere Leif Hetland som en av Guds glade pappagutter. Men for flere av oss har ordet «pappagutt» en negativ klang: en hoven type som lever høyt og sorgløst på farens bekostning. Det passer ikke på Hetland. Han har ikke surfet på livets overflate; det vitner boken om. Men bruker vi Store norske ordboks definisjon av pappagutt, passer ordet plutselig utmerket på haugesundsgutten som ble predikant med en stor internasjonal tjeneste. For ordboken gir to betydninger: «1. liten gutt som helst holder seg til faren» – erstatt liten «f» med stor «F» og du har hovedtema i liv og bok, Guds farskjærlighet, «2. ung mann som lever flott på sin fars bekostning el. som har fordeler pga. ham» – syndenes forlatelse og en nåde som leder inn i et forhold som er så betingelsesløst åpent at den unge mannen (som ikke er pur ung lenger) får kalle den allmektige Gud for pappa. «Dere fikk barnekårets Ånds», skrev Paulus, «og i Ånden roper vi: «Abba (pappa), Far!».

Entusiastisk forkynnelse

Dette fundamentet ligger under hele boken. Den er en entusiastisk forkynnelse av Guds kjærlighet og en personlig respons. Det handler om å se. På slutten av innledningen lover forfatteren sine lesere at «det er en eventyrlig ferd som venter deg!» Pappa «kommer til å vise deg hvem Han er. Og Han kommer til å vise deg hvem du selv er. Og Han kommer til å vise deg den lykkelige avslutningen Han har lagt fremfor alle sine barn».

Den store fortellingen

Til det bruker Hetland tolv kapitler fordelt på fire hoveddeler: Å se Gud slik Jesus ser ham, å se oss selv slik Faderen ser oss, å se andre mennesker slik Faderen ser dem, og å se fremtiden slik Faderen ser den. Boktittelen lover himmelsk perspektiv. Vi begynner i Bibelens første kapitler og ender i de to siste kapitlene i Johannes’ Åpenbaring! Dette er ikke et øyeblikksbilde av én situasjon eller en utlegging av én eller et par utvalgte tekster, men et forsøk på å gi oss den store fortellingen. Det er mer påkrevd enn noen gang før å grunnfeste budskapet slik i en tid med sparsom kristendomskunnskap hos folk flest og fragmentert bibelkunnskap blant kristne.

Guddommelig befrielse

Hetland søker med iver å forankre sitt budskap i Skriften. På samme tid vever han det sammen med gode fortellinger og sitater fra andre mennesker. Enda sterkere blir det når han integrerer sitt eget vitnesbyrd fra et liv fylt til tider av dyp personlig nød og andre ganger guddommelig befrielse. Og vi rives med når han gir oss glimt fra sin tjeneste, ikke minst blant muslimer.

Morsomt og inspirerende

Boken er velskrevet og spennende. Det kunne være fristende å trekke frem kapittel for kapittel. Men la meg våge meg på å nevne ett spesielt. «Å se kulturen i Himmelen» er overskriften. Det er jublende morsomt og inspirerende. Skulle noen tro at himmelen er kjedelig og/eller at dans er synd, bør de hoppe over det kapitlet (eller nettopp bruke tid på det). For Hetland mener at Ånden har åpenbart for ham at himmelens rytme er valsetakt! Han siterer blant annet C. S. Lewis som skrev at «glede tas på alvor i Himmelen». Jeg sier ikke mer; les selv!

Visst er der enkelte ting i denne boken som jeg gjerne skulle ha formulert annerledes. Men det hindrer ikke den positive opplevelsen og anbefalingen. La meg ta med at Lars Hoem har levert en høyst leselig oversettelse.

Trykt i Dagen 20. desember 2012

Tags: , , ,

This entry was posted on torsdag, desember 20th, 2012 at 10:28 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment