7
des

Ord som blir til frelse

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Onsdag morgen var jeg på Pastoralnettets bønnemøte. Kollega Rolf Helén Iversen åpnet møtet. Han leste fra Apostlenes gjerninger 11 om engelens beskjed til offiseren Kornelius. Han skulle tilkalle Peter. For «han skal tale til deg med ord som blir til frelse for deg og hele ditt hus», lovte engelen.

Oppmerksomheten vår samlet seg først om det utrolige at Peter – og i forlengelse evangelister og vitner – skal få lov til å ta i sin munn og tale ut «ord som blir til frelse»! Frelsende ord i menneskers munn. Peters ord ble til frelse for Kornelius og hele hans hus. Den hellige ånd bekreftet det på en så tydelig måte at Peter, og siden de i første omgang skeptiske lederne i Jerusalem, lot seg overbevise.

Men det som også er høyst interessant er at Apostlenes gjerninger gir oss et utførlig referat av hvilke ord det var som ble til frelse i Kornelius’ hus. Se Apg 10,34-43:

  • Vers 34-35: Innledning om at Peter innser at Gud ikke gjør forskjell på folk.
  • Vers 36: Ordet til Israels folk om at Jesus Messias også er alles Herre– er det en henvisning til GT? Det ville rime med at talen avsluttes med henvisning til profetene.
  • Vers 37-39a: Jesu offentlige virke fra Johannes-dåpen til korsfestelsen: Hellig Ånd og kraft, helbredelser og befrielser i jødenes land og Jerusalem.
  • Vers 39b: Korsdøden.
  • Vers 40-41: Jesu legemlige oppstandelse, bevitnet av apostlene.
  • Vers 42: Misjonsoppdraget og Jesus som dommeren over levende og døde (gjenkomst og dommedag).
  • Vers 43: Profetenes (GTs) vitnesbyrd og løftet om tilgivelse for synd i Jesu navn.

Hvilke ord er det som blir til frelse? Er det ikke fortellingen om Jesus? Ikke en teori. Men den konkrete historien med røtter i GTs løfter om Israels konge som skal bli til velsignelse for alle folkeslag, med tyngdepunkt i evangelistenes (Matteus, Markus, Lukas, Johannes) beretninger om Jesus med klimaks i død og oppstandelse, og med linjer til hans gjenkomst og vår oppstandelse.

Det vil være fruktbart – og viktig ikke minst for evangelister – å studere de andre talene vi finner i Apostlenes gjerninger. For de fleste blir til frelse for noen, og mange til forargelse og forfølgelse for noen.

Gjennom det blir dere også frelst

Apostelen Paulus definerer i 1. Korinterbrev 15 det evangelium han forkynte og påstår at det er det felles budskap apostlene var herolder for. Om det sier Paulus nesten det samme som engelen sa til Kornelius. «Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det» (vers 2). Hva er evangeliet?

«For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot»

  • Vers 3b: «at Kristus døde for våre synder etter skriftene»
  • Vers 4a: «at han ble begravet»
  • Vers 4b-5: «at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv».

Selv i en kortform som dette er evangeliet fortellingen om Jesus, også her med feste i GT, «etter skriftene». I fortsettelsen utfoldes Jesu legemlige oppstandelse og det toppes i gjenkomst og vår oppstandelse. Resultatet er altså «gjennom det», beretningen om Jesus, «blir dere også frelst».

Tags: , ,

This entry was posted on fredag, desember 7th, 2012 at 15:54 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment