Archive for november, 2012

23
nov

Bønn til frelse?

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Et par av Dagens debattanter har satt søkelyset på en viktig side ved nesten alt det vi i dag har blitt vant til å kalle evangelisering. Debatten dreier seg forenklet sagt om ”det å ta opp hånden på et møte eller be en frelsesbønn … nødvendigvis er det samme som å bli frelst”.
Det er interessant at debatten om bruk av frelsesbønnen er høyst livlig for tiden også i bønnens hjemland, Amerika. Synderens bønn (the sinner’s prayer) kalles den oftest der.

Tags: , , , ,

22
nov

Sjærlighet + sjøttkaker = sjedelig

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Finn-Erik Vinje: Sjærlighet og sjøttkaker: Språklige gleder og gremmelser. Schibsted Forlag 2012

Jeg følger Vinje når han arresterer og korrigerer og rettleder skribenter, forfattere, journalister, NRK-folk – jeg er nesten alltid enig. Han driver en språklig etterretningstjeneste som er beundringsverdig. «Språklige gleder og gremmelser» heter det på omslaget av boken. En opptelling ville nok vise at for Vinje er gremmelsene langt mer tallrike enn gledene.

Tags: , , , ,

15
nov

Tre tusen lagt til

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Det er bibelsk å glede seg når mennesker søker frelse. For vi har å gjøre med en Gud «som vil at alle mennesker skal bli frelst» (1 Tim 2,4). Det er bibelsk å telle mennesker. Det gjorde de alt på pinsedagen i Jerusalem. Men det er påfallende at Lukas, han som skrev Apostlenes gjerninger, ikke bruker noen av de uttrykkene vi bruker når vi muntlig eller skriftlig eller på trykk rapporterer om evangelisering og vekkelse.

Tags: , , , , , ,

15
nov

Fascinerende misjonsbok

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Bjørn Jarle Sørheim-Queseth: Doktor Bjørgaas. Historien om en legemisjonær

«Doktor Bjørgaas» – personen var en gave til Misjonsalliansen; boken må også være det. Men den fortjener lesere langt utover organisasjonen. Eldre kristne vil lese den; unge kristne bør det. Ja, det er en heltehistorie, og det er kanskje ikke i pakt med tidsånden. Men kanskje vi trenger helter, hellige helter av kjøtt og blod.

Tags: , ,

2
nov

Økumenikk på hjemmebane

   Posted by: reidar    in Meninger om mangt

Selv om ordet økumenikk ikke hører til i manges dagligtale, er selve saken, kristen enhet, kontinuerlig aktuell. Den møter de fleste av oss, ikke i økumeniske erklæringer og dokumenter, men i møte med naboen som hører til en annen forsamling eller kristen bevegelse. Da testes våre holdninger, våre ord og våre handlinger.

Tags: , ,