16
aug

Finner fred i Guds farskjærlighet

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Mark Stibbe:
Far, hvor er du?
Om farsfravær og farshjerte
Prokla-Media, 2012
Hft., 271 sider

Den engelske presten Mark Stibbe er velkjent i Norge som inspirerende taler i karismatiske kretser  gjennom mange år. De fleste kjenner også til at han er en flittig forfatter, og ikke minst, en dyktig menighetsleder. Den fornyelsen han ledet St. Andrew’s-menigheten i Chorleywood gjennom for noen år siden, har vært til inspirasjon for mange menigheter.

I 2008 forlot Stibbe St Andrew’s for å starte en organisasjon som fikk navnet The Father’s Heart Trust. Kallet og visjonen for den vokste delvis ut av hans egen historie. Han var selv foreldreløs som baby og ble senere adoptert. Bakgrunnen har gitt ham et unikt perspektiv på hva det er å være farløs. Etter han ble en kristen, ga det ham også en spesiell forståelse for Gud som den kjærlige far som ønsker å adoptere mennesker inn i sin familie.

Pandemi av farløshet
«Far, hvor er du?» er nok en omfattende beskrivelse av det budskap Stibbe og hans medarbeidere ønsker å formidle gjennom kurs, seminarer og møter. Utgangspunktet er at vår generasjon, ikke minst i den vestlige verden, opplever det Stibbe kaller en pandemi av farløshet. Tidlig i boken belegges dette med egne erfaringer i møte med mennesker supplert med statistikker og annen informasjon fra samfunnsforskere og politikere.

Men Stibbe er raskt med å si at vi aldri vil forstå denne situasjonen hvis vi ikke innser at vi har å gjøre med et åndelig problem. Han ser Lucifers opprør mot Gud som en som avslår å leve i Guds farskjærlighet og selv velger farløsheten – og deretter frister Adam og Eva til det samme. Men Jesus, den enbårne Sønn, kom for å åpenbare Guds farshjerte og gjøre det mulig for oss å bli adoptert inn i sønnekåret. Vi skal få be til vår Far i himmelen, «sannsynligvis de fire viktigste ordene som noen gang er sagt», og lære av Ånden å si «Abba Far». I organisasjonens selvpresentasjon står det: «Vi tror at Guds Farskap er Jesu hovedbudskapet.»

Frigjørende budskap
Det betyr at den kristne kirke har et frigjørende budskap. «Det er på tide å bli fri fra den farløse tilstanden. Det er på tide å bli bergtatt av verdens flotteste Far. Det er på tide å gå til krig mot farløsheten med Fars kjærlighet.»

Stibbe finner altså dette budskapet tvers gjennom Bibelen. Det er helt forbløffende hvordan han finner alle sider ved prosessen fra farløshet til sønnekår i Jesu lignelse i Lukas 15,11-24 – «Sønnen som kom hjem,» som det heter i den nye bibeloversettelsen. Her er alt fra seks sider med seks kjennetegn på den eldste sønnens prestasjonstankegang til den yngste sønnens møte med Fars åpne fang, kappen som representerer rettferdiggjørelsen og tilgivelsen – «du er tilgitt» – og ringen som representerer friheten – «du tilhører familien».

Gang på gang blir vi altså med på kreativ og spennende bruk av Bibelen. Men når alt leses med Guds farskjærlighet som nøkkel, kan en sitte igjen med en følelse av at hele frelseshistorien males med én og samme farge, mens Bibelen tilbyr oss en palett med rikt utvalg av farger. Stibbes farge er riktignok rød og varm. Kan jeg også forsiktig antyde en viss trinitarisk ubalanse i lys av Skriften?

Terapeutisk trend
Ett særpreg ved boken bør nevnes. Den inneholder en rekke lister. Alt i kapittel 2 skildres sju slag dårlige fedre. Den ender med en sjekkliste som skal avgjøre «for deg selv at du urettmessig har blitt frarøvet en fars kjærlighet på disse områdene» eller om du bør «takke for det faren din ga deg». Det er altså ikke lister for å teste hva slags far en eventuelt selv er, men tester for egendiagnostisering. Slik diagnostiske lister er spredd gjennom hele boken. Det er redskap for å lede leseren frem til en dyp erfaring med Guds farskjærlighet, men kan vel trygt kalles en hjelp til selvhjelp.

På mange måter blir dette en bok som passer inn i den allmenne og langt på vei kristelige terapeutiske trenden der målet er et lykkeligere liv. Stibbe er klar over at det kan føre til selvopptatthet, og han advarer mot det. Det han ser for seg, er en prosess til en frihet som setter et kristenmenneske i stand til selv å bli en del av den menighet som skal være et redskap til å forkynne Guds hjerte for en herjet og såret verden.

Obama som eksempel
Et annet særpreg er sitatene, fortellingene om navngitte personer og spredte vitnesbyrd. Utgangspunktet for hele første kapittel er en beretning om president Barack Obamas farløshet og Obamas tale på en farsdag. Men det er bare ett av mange eksempler.

Boken er altså pakket med spennende stoff, men leservennlig. Ellen Ofte Jakobsen har levert en god oversettelse. Valget av norsk tittel er vel ikke det beste som kan presteres når originalen heter «I am your Father. What every Heart needs to know». Den engelske tittelen er det kristne svaret på det allmenne norske spørsmålet.

Trykt i Dagen 16. august 2012

Tags: , , , ,

This entry was posted on torsdag, august 16th, 2012 at 08:58 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment