28
jul

Solid om evangelisering

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Rebecca Manley Pippert:
Ut av saltbøssa
Evangelisering som livsstil
Luther Forlag, 2012
Hft., 381 sider

”Kristne og ikke-kristne har noe til felles: vi opplever alle evangelisering som noe ubehagelig,” hevder Pippert i første setning i første kapittel i den nye og sterkt utvidede utgaven av det som alt for flere tiår siden ble selve boken om personlig evangelisering. Hun har tydelig som mål for øye å knekke de kristnes frykt, og gjennom det kan det hende at evangeliserende kristne blir mindre ubehagelige for ikke-kristne.

Jeg applauderer det programmet hun gir seg selv i forordet: boken skal representere ”en forståelse av evangelisering som viser de tvilende og søkende respekt og som etterstreber autentiske relasjoner med hver enkelt, i tillegg til at boken fremhever en måte å dele evangeliet på som er ekte og samsvarer med den enkeltes personlighet”.

Programmet gjennomfører hun gjennom en rekke kapitler som tar for seg side for side av hva det vil si å leve som et vitne, gode råd om hvordan en kan møte forskjellige situasjoner og hindringer, et større avsnitt om Den hellige ånds rolle for evangeliseringen og ikke minst en del nyskrevne kapitler om apologetikk.

Noe av det mest iøynefallende er hvordan Pippert trekker veksler på sine mer enn tretti år som våkent og bevisst liv som vitne, og på de spørsmål og erfaringer hun har høstet på de mange evangeliseringskurs og seminarer hun har hatt på tvers av alle konfesjonelle grenser. Tvers gjennom hele boken gjenforteller hun situasjoner fra eget og enkelte ganger fra andres vitnesituasjoner og -anledninger. Det øker leselysten, selv om en enkelte ganger merker at fortellingen ved lang bruk har blitt så stilisert at det blir vanskelig å tro at replikkene kan ha vært akkurat slik de lyder nå. (Men slik stilisert sannhet er som kjent et vanlig predikant-fenomen).

Teologien er av enkel, solid evangelikal type. Til tross for at Pippert selv sier at hun er opptatt av Åndens virke i evangeliseringen (”det er hans ånd som omvender”), finnes det nesten ikke snev av det karismatiske element som er så fremtredende i Det nye testamentes tekster om evangelisering.

Boken har også en del tillegg: Presentasjonsmodeller av evangeliet er kanskje nyttig, men føles nesten som en motsetning til de mange ord i boken om å dele evangeliet på en måte som er ekte og personlig. Mer interessant er studieopplegget for enkeltpersoner og grupper.

Noe av hovedhensikten med ”Ut av saltbøssa” må være (1) å motivere kristne til evangelisering og gjøre det til en livsstil, og (2) å utruste dem med holdninger og verktøy til å leve slik blant dem som enda ikke kjenner Jesus som Herre og frelser. Jeg tror at boken simpelthen er for stor og omfattende til at det vil lykkes i større omfang. Den tar opp så mange viktige emner at den blir som en manual (som man sjelden har for hånden når man mest trenger den). En ”nybegynner” kan bli så overveldet av gode råd at det blir lammende. Størst sjanse for å lykkes vil boken ha der en gruppe våkne kristne setter av tid og bruker studieopplegget sammen.

For å motivere og inspirere ville jeg nok i første omgang ha valgt en annen av årets bøker: ”Endelig mandag” av Arne Skagen.

Trykt i Dagen 16. august 2012

Tags: , ,

This entry was posted on lørdag, juli 28th, 2012 at 19:58 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment