28
jun

Utfordrende og oppmuntrende om evangelisering

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Arne G. Skagen:
Endelig mandag
Hverdagsevangelisering for alle
Prokla-Media, 2012
Hft. 100 sider

Arne Skagen er evangelist. Det er rimelig å forvente at en evangelist er opptatt av å vinne mennesker for Jesus og at han ofte lykkes med det. Vi tenker ofte at evangelisten er menighetens såkalte forlengede arm ut i verden rundt oss (dårlig bilde: hvordan vil en kropp med en forlenget arm se ut? Vanskapt tror jeg). Ja, evangelisten fungerer der ”ute”. Men i følge Efeserbrevet 4 er evangelisten en av fem gaver Kristus setter i menigheten. De – inkludert evangelisten – blir satt der for å ruste de hellige, menighetens medlemmer, alle de troende, til deres tjeneste til oppbyggelse av Kristi kropp. Ingen av de fem såkalte tjenestegavene kan sørge for utrustningen alene. Det er naturlig å tenke at hver av dem har sitt spesielle ansvar i utrustningen. Evangelisten må da ta sin del, som må være å inspirere og trene de hellige til evangelisering. Når det blir virkelighet, blir ikke evangelisten en forlenget arm, for hele kroppen er virksom der lemmene er spredt fra dag til dag i samfunnet rundt oss.

”Hverdagsevangelisering for alle” er undertittelen på Skagens bok, og dermed er det sagt at dette er noe av hans bidrag til å utruste de hellige. Det er en kort bok, men den dekker en serie av emner som inspirerer og oppmuntrer til å leve evangelistisk. Tvers gjennom er den illustrert av ”sanne historier fra hverdagen”, opplevelser og episoder som understreker og poengterer at evangelisering er et uttrykk for vårt liv med Jesus og drevet av kjærlighet. Der er kapitler om oppdraget vi er gitt, om høsten som er moden, om Åndens avgjørende vitnesbyrd. Kanskje jeg får nevne spesielt kapitlet om å forstå høstspråket? Det er til å få vett og åpne ører av.

Skagen tenker fellesskap og menighet. Det siste kapitlet heter ”Sammen om å høste”. Det er ikke minst en utfordring til ledere i husfellesskap eller andre grupper og selvsagt til dem som leder større menigheter. Igjen illustreres det med eksempler ”fra hverdagen”. Skagen er så praktisk at han har forsynt boken med et tillegg, et forslag til arbeidsplan for innhøsting.

Boken anbefales. Den er velskrevet. Men jeg må nok innrømme at med tittelen ”Endelig mandag” hadde jeg forventet noe bredere enn dette om å leve som Gudsrikerepresentant midt i hverdagen.

Trykt i Dagen 28. juni 2012

Tags: , ,

This entry was posted on torsdag, juni 28th, 2012 at 09:02 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Trackback/Ping

  1. Basileia.no » Blog Archive » Solid om evangelisering    aug 16 2012 / 8am:

    […] å motivere og inspirere ville jeg nok i første omgang ha valgt en annen av årets bøker: ”Endelig mandag” av Arne […]

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment