21
jun

Forbilledlig om alternativ behandling

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Bjarne Røsjø:
Helbredernes hemmeligheter
Spartacus Forlag, 2012
Innb., 224 sider

”Helsekostbransjen og de alternative behandlerne i Norge har til sammen en omsetning på ca. seks milliarder kroner i året, og hver sjette norske borger går til alternativ behandling,” i følge tall fra Statistisk sentralbyrå. De mange alternative behandlerne og helsekostprodusentene mener å vite hvorfor det de steller med virker, forklaringer den såkalte skolemedisinen stort sett forkaster som tull og tøys og placeboeffekter. Debatten mellom de to leirene dukker opp mer eller mindre regelmessig i massemedia.

Bjarne Røsjø har satt seg som mål med sin nye bok å løfte spørsmålene ut av en ufruktbar konfrontasjon mellom to tilsynelatende uforenlige parter og gi ”en tredje og mer balansert fortelling om Det alternative Norge”. Det gjør han ved hjelp av en serie med intervjuer med eksperter på en rekke områder. Kapitlene er godt skrevet uten å virke lettvinte. De gir spennende innsikt i forskernes arbeid og tanker. Og de gir leseren mulighet til å forstå viten fra andre fagfelt enn deres egne. Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er forbilledlig popularisering av vitenskap.

Jeg vil ikke prøve å gi noen oversikt over emnene Røsjø dekker. Men der er ingen grunn til å skjule en hovedkonklusjon: ”De alternative behandlingenes resultater lar seg i stor grad forklare ved hjelp av kjente vitenskapelige prinsipper og bruk av sunn fornuft.” Helbredernes hemmeligheter er ikke fullt så hemmelige lenger (kanskje unntatt for helbredere som ikke leser Røsjøs bok?)

PS. En god del som leser denne anmeldelsen, vil være opptatt av helbredelse ved bønn. Denne boken opererer innenfor et moderne verdensbilde som ikke har rom verken for Guds eller demoners inngrep eller angrep. Men der er all grunn til å lese ”Helbredernes hemmeligheter”. Sann viten er aldri noen trussel for den som tror på Gud. Snarere tvert imot.

Trykt i Dagen 21. juni 2012

Tags: , ,

This entry was posted on torsdag, juni 21st, 2012 at 09:27 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment