16
mai

Profetisk på Menighetsfakultetet?

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Et avsnitt av Jon Kvalbeins store «Tro og tanke»-artikkel om Menighetsfakultet i Dagen 10. mai frister til sitat og en liten kommentar. Han skriver at MFs læremessige profil har endret seg i mange spørsmål. Ett av dem er synet på kvinneprester: «I 1972 avgav MFs professorråd en uttalelse der et flertall på fem gikk inn for å ordinere kvinner, mens fire hadde motsatt konklusjon.»

Og Kvalbein gjengir fra mindretallets uttalelse: «Diskusjonen omkring det foreliggende spørsmål har vist at tilhengerne av kvinnelige prester bare kommer til rette med de nevnte skriftsteder (især 1. Kor. 14,34 og 1. Tim. 2, 11f) ved å hevde at prinsippet om kvinnenes underordning er noe tidshistorisk og ikke har gyldighet for vår tid verken i kirken eller i ekteskapet. Vi frykter at dette syn på Skriftens autoritet kan trekke etter seg konsekvenser for andre av Det nye Testamentes anvisninger og formaninger. Vi tenker da ikke minst på andre ting som NT sier om forholdet mellom kjønnene og som berører samlivsformer, skilsmisse og gjengifte m.m. Etter vår mening bør Menighetsfakultetet vokte seg vel for å innta et standpunkt som kan svekke tilliten til dets troskap mot Skriften og som er egnet til å lede til konsekvenser som ingen ønsker.»

«Den senere utvikling ved MF viser at engstelsen ikke var uten grunn,» kommenterer Kvalbein. Det slår meg at mindretallets uttalelse for førti år siden nesten kan kalles en profeti. Det har gått slik mindretallet fryktet og som kanskje den tidens flertall ville karakterisere som usannsynlig eller umulig.

Og har vi ikke sett i den bredere debatten om homofilt samliv hvordan full åpning for kvinneprester blir brukt som argument for å åpne for nye samlivsformer?

Det mindretallet regnet med at selv flertallet i 1972 måtte mene var «konsekvenser som ingen ønsker», er blitt konsekvenser mange ønsker.

Men MF-mindretallets ord er ikke bare en profeti om utviklingen på MF. Det er som en beskrivelse av det som har hendt og/eller hender i en rekke sammenhenger. Er det ikke et gyldig ord om det som har skjedd i Den norske kirke? Er det ikke en beskrivelse av utviklingen i en rekke kirker og organisasjoner? Det gjelder internasjonalt for det ene protestantiske kirkesamfunn etter det andre i hele den vestlige verden. Ja, samfunnene befinner seg på forskjellige stadier i «utviklingen». En generasjon kan kanskje makte å si: «Hit, men ikke lenger.» Men hva med de neste?

«Profeti er ikke skjebne,» har vi lært. MF-mindretallets uttalelse, sett nå førti år senere, kan nesten se ut som beskrivelsen av en skjebnebestemt utvikling. Men den kan også, som så mange profetier i Bibelen, være en advarsel og et kall til å vende om.

Reidar Paulsen, Cand. theol fra Menighetsfakultetet

Trykt som «Synspunkt» i Dagen 16. mai 2012

Tags: , ,

This entry was posted on onsdag, mai 16th, 2012 at 07:04 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment