24
apr

Guds rike? Hvor?

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Jesus sa at ”dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme” (Matt 24,14). Det var det han selv gjorde da han vandret fra sted til sted i Galilea og Judea og streifet innom Samaria. Tema var stadig Guds rike eller himlenes rike.

De siste årene har jeg etter beste evne prøvd å forkynne og undervise om både kongen og riket. Da har jeg oppdaget gang på gang at bortsett fra ”komme ditt rike”-bønnen i Fader Vår, er der ett utsnitt av et bibelvers nesten alle ser ut til å kunne: ”Guds rike er inne i dere” (Luk 17,21). Ja, slik står det mer eller mindre likt i Norsk Bibel 88, Bibelen Guds Ord, DNB 19c30, Svensk Bibel 2000 og sikkert flere.

To varianter

Men våkne bibellesere har kanskje merket seg at Bibelen Guds Ord har en fotnote som viser at en like godt kunne oversette: ”Guds rike er mellom dere.” Bibelselskapets forrige oversettelse hadde valgt noe lignende, ikke som fotnote, men som valgt tekst: ”For Guds rike er iblant dere”, og i fotnote ”inne i dere”. Bibel 2011 gjør det på samme måte. Mange andre oversettelser velger den ene betydningen, men nevner den andre muligheten.

Saken er enkel: Språklig er begge oversettelser mulige. Men jeg undrer meg likevel over at så mange velger ”inne i dere”-varianten. For hvem er det Jesus taler til og om? Avsnittet sier klart fra hvem det angår: ”Da fariseerne spurte ham om når Guds rike skulle komme, svarte han dem og sa: Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Heller ikke skal de si: Se her eller der er det. For se, Guds rike er inne i dere.” Kan det være riktig? Sier Jesus at Guds rike er inne i fariseerne? Det blir merkelig. En annen gang uttalte Jesus seg om fariseernes indre med litt andre ord: ”Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet” (Matt 23,27).

”Mellom dere”-varianten

”Guds rike er mellom dere” derimot, stemmer med det Jesus stadig talte om. I et tilfelle beskyldte fariseerne Jesus for å drive ut onde ånder ved Be’elsebul. Jesus viser hvor meningsløs det er å si noe slikt. Og han føyer til: ”Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere” (Matt 12,28). Guds rike er her. Derfor kan mennesker vende om og få del i det: ”Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!” (Matt 4,17). Fariseerne kunne ikke se det, men samtidig oppfordret Jesus dem til å se det de så og forstå at det var ved Guds Ånd han satte mennesker fri fra onde åndsmakter. Døperen Johannes ble oppmuntret til å ”se” og ikke ta anstøt: ”Jesus svarte og sa til dem: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser og lamme går omkring, spedalske blir renset og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg” (Matt 11,4-6). ”For Guds rike er mellom dere.”

”Inni dere”-varianten

Den varianten jeg hører oftest, er ”inni dere”-utgaven. Det er jeg lite glad for. For det første tror jeg at den er et dårlig valg. Det andre er at den lett fører til at Guds rike reduseres til en indre sak alene. Det leder lett inn i en falsk åndelighet. Visst vil vi at mennesker skal ha Jesus som sitt hjertes konge. Men Guds rike er så mye, mye mer. Han er gitt all makt i himmelen og på jorden. Alt skal legges under hans føtter. Og det begynner her og nå.

PS. Jo, jeg tror at en troende blir en bolig for Guds Ånd. Ja, Jesus sa: ”Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham” (Joh 14,23).

Tags:

This entry was posted on tirsdag, april 24th, 2012 at 21:42 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment