I min oppvekst var det vanlig at unge kristne hadde et hendig, lite nytestamente (NT), omtrent på størrelse med vår tids smarttelefoner. Noen av dem hadde med Salmenes bok fra det gamle testamentet (GT). Fordelen med de små NTene var at du kunne putte dem i lommen og alltid ha dem med deg.

Minuset var at det kunne føre til at en bare leste NT og aldri GT. I dag er det annerledes! Unge kristne foretrekker hele bibler. Har de bibel på telefonen, er der ingen grunn til at de ikke skulle ha hele pakken der også, både GT og NT. Så enten kan de ha med seg en hel bibelbok eller en elektronisk bibel som inkluderer alt som hører med (eller til og med flere versjoner av den).

Likevel undres jeg enkelte ganger på om det betyr at GT blir mer lest enn før. Jo, for noen er GT en kilde til det en venn av meg kalte ”snop”. Blad gjennom bibelen til en av dem som streker under i den. Da kan du ende opp med en god del vers fra GT. Det er løfter eller trøsteord eller oppmuntringer, nesten alltid løsrevet fra sammenhengen. ”Er det OK at vi hopper fra sted til sted og plukker med oss snopet?” spurte vennen min.

Kanskje, kanskje ikke? Men det er i alle fall noe langt under det GT selv vil være. Det jeg også aner, er at både snopere og ikke-snopere inkluderer mange som bevisst eller oftest ubevisst avskriver GT som aktuelt for oss som lever etter Golgata og den tomme grav. Vi har NT! Vi lever i den nye pakt. Ja, vi vet at GT har en del spredt snop; vi vet det finnes løfter om Messias og om Åndens utgytelse her og der. Men det er langt mellom dem.

Det er pussig at Jesus selv og apostlene hadde et annet syn på saken. Vi kunne skrive en avhandling om det. Men her er et lite knippe å begynne med:

Jesus: Ikke oppheve, men oppfylle

I Jesu store disippelundervisning, det vi kaller Bergprekenen, sier han: ”Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle” (Matt 5,17). Loven og profetene er GT!

Men det sa han før sin død og oppstandelse. Det er riktig, men like etter sin død og oppstandelse holdt Jesus bibeltime for to vantro disipler på vei til Emmaus: ”Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene” Luk 24,27). Det gjelder ”alle skriftene” – i GT, NT eksisterte selvsagt ikke ennå – alt fra 1. Mosebok til profeten Malaki. Og emnet hele veien var Jesus selv. Etterpå så de to vandrerne seg tilbake og sa: ”Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?” Hjertebrannen var resultat av utleggelse av GT.

Kort tid etter kom en utvidet reprise, nå med apostlene til stede: ”Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem” (Luk 24,44-47). For et sammendrag av det bibelske budskapet om Messias og misjonsoppdraget. Men det er hentet fra GT!

Vi kunne fortsatt tvers gjennom de fire evangeliene. Det er i GT Jesus ”finner” sin identitet. Alle fire, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, skriver sine evangelier med dype røtter i GT.

Peter: Drevet av Ånden

Apostelen Peter har gitt oss et ord som handler om Åndens rolle i de profetiske ord i Skriften: ”Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud” (2 Pet 1,20-21).

Hva mener Peter med Skriften, ”ord fra Gud” talt av mennesker? Muligheten er bare én! Igjen: dette ble skrevet av Peter før NT var skrevet. Jo, deler av det som skulle bli NT var tilgjengelig. Men Skriften var fremdeles GT og intet annet.

Paulus: Visdom til frelse

Apostelen Paulus har gitt det nærmeste vi nesten kan komme til en skriftsynserklæring. Og vi bruker den ofte om Bibelens inspirasjon og formål. Han skriver om de hellige skriftene. Men igjen: det kan bare være GT det dreier seg om (selv om vi skulle tro det samme om NT). Han skriver til Timoteus: ”Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.” Husk at vi er i GT nå, og der finner vi, påstår Paulus ”visdom til frelse” og det skjer ”ved troen på Kristus Jesus”. Det gjelder GT: ”Hver bok i Skriften er innblåst av Gud.” Og formålet med bøkene i GT er at de er ”nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning” (2 Tim 3,15-17).

Trenger du mer motivasjon for å lese Det gamle testamente? Det var Jesu bibel; det var Peters bibel; det var Paulus’ bibel.

Men vi har fått en pakt som er så mye bedre (Heb 8,6), sier noen. Ja, men både Jesu autorisasjon av GT, og den apostoliske anbefaling av GT hører den nye pakten til.


Tags: , , , ,

This entry was posted on søndag, april 22nd, 2012 at 21:46 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Trackback/Ping

  1. Er Jesus og Gud den samme? | Misjon, teologi, menighet Er Jesus og Gud den samme? | Andreas Nordli    apr 25 2012 / 11pm:

    […] 18. april. Pastor emeritus Reidar Paulsen i Bergen har også skrevet om dette på sin blogg: http://basileia.no/2012/04/22/det-gamle-testamente-foreldet-og-utdatert/ I formiddag hadde jeg en spennende samtale med Forlagssjef Asle Dingstad i Luther, om blant annet […]

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment