15
des

Ateisten som ble helomvendt

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Tove Dahl:
Rapport fra en helomvending
Lunde Forlag, 2011
Heft. 126 sider

Mennesker som blir kristne i tenårene eller som voksne, blir det nesten alltid gjennom en prosess med mange ledd. Omvendelsen er i prinsippet det samme for alle. Men veien frem til levende tro er unik for hvert menneske. Vitnesbyrd om denne prosessen er alltid spennende, til undring og glede over Guds mangfoldige frelsende søken for andre som alt er funnet av den gode hyrde, til kall og utfordring for dem som enda ikke er funnet.

Tove Dahls bok har undertittelen ”En ateistisk psykiater møter den åndelige virkelighet”. Det er en levende og smilende beretning om barnetro i en familie der Gud ingen rolle har, om søkende ungdomstro som ender etter hvert med ”en enkel ateistisk overbevisning”. ”Som jeg levde godt med,” sier hun selv. Tretti år gammel meldte hun seg ut av statskirken.

Nesten ti år senere skjer noe som ryster henne. Det er en opplevelse som sprenger alt hun som psykiater kan forklare. ”Det er parapsykologisk. Overnaturlig.” Drevet av oppdagelseslyst pløyer hun parapsykologisk litteratur. Derfra går veien videre til antroposofi, teosofi, Østens mysteriereligioner, spiritisme, okkultisme, New Age. Hun blir overbevist om at den overnaturlige dimensjon er en virkelighet. Men finner ikke noe der å leve i.

For fullstendighetens skyld fant hun ut at hun måtte få Bibelen på leseplanen. For å ikke ta gleden fra leserne av boken summerer jeg ganske enkelt med å si at hun fant Jesus – nei, Jesus fant henne. Boken fortsetter med den prosessen som skjer etter omvendelsen. Det er spennende lesning det også. De siste kapitlene er alvorlige påminnelser om farer for avvik fra den enkle troen på Bibelen som Guds ord. For øvrig er hele boken preget av stor kjærlighet til Bibelen.

Tove Dahl skriver godt, ofte med korte setninger som gir teksten et nesten muntlig preg, noen ganger med selvironisk snert. Les boken, gi den til andre.

Trykt i Dagen 15. desember 2011

Tags: , ,

This entry was posted on torsdag, desember 15th, 2011 at 11:29 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment