8
des

Verdensreligioner på norsk mark

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Knut A. Jacobsen (red.):
Verdensreligioner i Norge
3. utgave
Universitetsforlaget 2011
Hft. 298 sider

”Denne boken presenterer en grunnleggende utvikling i det religiøse Norge. Det religionsmangfold som preger verden som helhet, er nå også norsk virkelighet. Alle verdensreligionene har de siste årene etablert et solid nærvær her,” sier professor Knut A. Jacobsen i bokens forord. ”Vi har prøvd å skildre dette nærværet,” fortsetter han og inkluderer med det også sine medforfattere, Dagfinn Rian og Kari Vogt.

Det som kvalifiserer til betegnelsen verdensreligion, er i denne boken for det første religioner som er utbredt i store deler av verden, dernest har flere hundre millioner tilhengere og har vært bærere av store sivilisasjoner og preget deres kulturer. De som svarer til dette er buddhismen, hinduismen, islam og kristendommen. Men forfatterne inkluderer også et kapitel om jødedommen fordi den har en lang tilstedeværelse i Norge.

Etter et innledningskapitel om ”en flerreligiøs verden og religionsmangfoldet i Norge” følger omfattende kapitler om de fem religionene. Oppbygningen er den samme – først om religionen i verden (både hva, hvor, historie og nåtid), så grundig om religionen i Norge, så en konklusjon – og med et unntak for Norge: ordforklaringer.

Hele boken er preget av solid kunnskap og kompakte innføringer. Jeg vil anta at mange av leserne i likhet med undertegnede vil ha best kunnskap om kristendommen og muligens gradvis mindre når det gjelder jødedommen og islam, og minst om buddhisme og hinduisme. De to sistnevnte blir særlig utfordrende lesning – de er fullpakket med navn og begreper – og jeg vil tro de som gir mange mest ny kunnskap.

Dette er først fremst en fagbok for dem som studerer religionsvitenskap, men i en tid preget av debatt om det flerkulturelle samfunn, er den nyttig for alle som engasjerer seg i den.

Trykt i Dagen 8. desember 2011

 

 

Tags: , , , ,

This entry was posted on torsdag, desember 8th, 2011 at 11:51 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

 1 

odd barra sier:Jeg støtter oppropet fra 52 organisasjoner til regjeringen om en humanitær asylpolitikk.Oppholdsrett i Norge for barn og andre som har vært her i mange år og har etablert seg.

februar 9th, 2012 at 07:42

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment