23
okt

Kalt til å disippelgjøre nasjoner

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Landa L. Cope:
The Old Testament Template:
Rediscovering God’s Principles for Discipling all Nations

The Template Institute Press, Burtigny, Sveits, 2006

Noen ord om boken med den mystiske tittelen.

Først selve tittelen. Ordet ”template” var nytt for meg. Men med en ordbok er det lett å finne ut at det betyr mal eller mønster. Copes hensikt er, sier hun, å gi en introduksjon til ”det gammeltestamentlige mønsteret” – hva nå det er! Men hun knytter det altså direkte til misjonsbefalingen i den formen vi har fått den i Matteus 28,18-20. Slik vi har lært det mer og mer de siste årene, er befalingen mer grensesprengende enn at det skal vinnes disipler fra alle folkeslag. Det er folkeslagene som skal disippelgjøres!

Boken er tredelt. Første del gir oss en beskrivelse av situasjonen slik Cope ser den mange steder i verden i dag. Denne delen avsluttes med en spennende tese. Hun hevder at Det nye testamente lærer oss hvordan vi kan forkynne frelse og evig liv til mennesker i alle nasjoner og stammer. Men det gir oss ikke noe modell for hvordan vi skal disippelgjøre nasjoner/folkeslag. Den må vi finne i Det gamle testamente. Moses fikk kallet til å bygge en nasjon! ”Nøkkelen til vår oppgave med å transformere samfunn, er i historiene og livet til Moses, Israel – dets reise fra slaveri til storhet – det er vårt gammeltestamentlige mønster for hvordan vi skal disippelgjøre en nasjon!”

Det er en tese som Cope så søker å anvende på en rekke samfunnsområder, mer eller mindre slike områder som vi har lært å snakke om som syv fjell. Cope opererer med åtte områder: myndigheter (government), økonomi (economics), vitenskap og teknologi (science and technology), kirke (church), familie (family), undervisning (education), kommunikasjon (communication), kunst og underholdning (arts and entertainment). Forfatterinnen ser dette hovedavsnittet som begynnende forsøk på å bruke gt-mønsteret for samfunnsforvandling. Enkelte av disse kapitlene synes jeg er utmerkede, andre litt svakere. Det er ikke på noen måte ment fra Copes side å være mer en begynnelse som andre innbys til å være med å føre videre. Men alt nå er dette en solid dose medisin mot pk (politisk korrekthet)!

Tredje hoveddel handler om hva som må til hvis vi skal oppfylle misjonsbefalingen. Det dreier seg om et større syn på hvem Jesus Messias er, om en ny forståelse av hva folkeslag/nasjoner er i Bibelen og en ny forståelse av hva kall og tjeneste er. Hun skriver også om hva slags strategier som må til og om en ny forståelse av forandringer.

Boken er spennende og noe av det mest utfordrende lesestoff som kan tenkes for alle som brenner etter å se både egen og andre nasjoner disippelgjort.

I disse dager kommer Second Edition av Copes bok

Tags: , ,

This entry was posted on søndag, oktober 23rd, 2011 at 17:56 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

AMEVOR Kkoku Nyamegbe
 1 

Nous louons le Seigneur pour l’œuvre gigantesque que vous abattez, celle de faire revivre l’Évangile de Jésus-Christ pour le Salut intégrale de l’être humain!
En effet je suis étudiant en théologie protestante à l’Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest (U.P.A.O.)-TOGO. Je suis en 2èm année de Licence. J’ai lu » COMMUNIQUER COMME CHRIST» que j’ai trouvé très fascinant.Je loue le Seigneur pour ce document.
Je voudrais correspondre avec l’auteur LANDA COPE si vous permettez. Je suis Togolais, Catéchiste à l’Église Évangélique Presbytérienne du Togo avant des études approfondies en Théologie pour devenir Pasteur.
Dans l’attente de vous lire recevez nos salutation en Christ notre Seigneur et Sauveur!
Cordialement
FRANCK

juni 16th, 2015 at 23:44

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment