10
okt

Sju fjell å vinne

   Posted by: reidar   in Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen

I 1975 møttes to av forrige århundres største pådrivere for evangelisering, Bill Bright og Loren Cunningham, for å spise lunsj med en felles venn som vert. Bill Bright (1921-2003) var grunnleggeren av Campus Crusade for Christ (nå bare Cru), en organisasjon som vervet medarbeidere til innsats i de fleste av verdens land og trente enda flere til personlig evangelisering. Jeg var på EXPLO’74 i Seoul i Korea hvor 300.000 ble kurset og åpne møter samlet mellom 1 og 2 millioner. CCC er også kjent for Jesus-filmen som noen har kalt verdens mest effektive evangeliseringsredskap.

Loren Cunningham (1935- ) er mer kjent i Norge. I 1960 grunnla han Youth With a Mission, kjent hos oss som Ungdom i Oppdrag. Igjen har vi å gjøre med en bevegelse som motiverer til lydighet mot misjonsbefalingen og sender ut unge mennesker til land over hele verden.

De to høvdingene kjente hverandre før 1975-lunsjen i Colorado. Cunningham har fortalt utførlig om den. For noen dager tidligere hadde han opplevd at «Herren ga meg en liste med ting jeg aldri hadde tenkt på før». Det var som om han hørte: «Dette er måten å nå Amerika og nasjonene på for Gud.» Han lengtet etter å presentere budskapet for Bright.

Samfunnstransformasjon

Men Bright kom ham i forkjøpet: «Loren, jeg vil gjerne vise deg det Gud har vist meg.» De to satt der med samme budskapet! Tre uker senere hørte Darlene Cunningham Francis Shaffer på fjernsyn, og han kom med den samme listen, den som senere er blitt kjent som de sju fjellene, og som er blitt den modellen for samfunnstransformasjon mange forskjellige retninger har adoptert.

C. Peter Wagner er en av dem. Det samme er pastor Sunday Adelaja i Kiev i Ukraina. Pastor Johnny Enlow har skrevet to bøker med dem som utgangspunkt. Os Hillmann, leder for Marketplace Leaders, har vært med å utvikle modellen videre. Det samme gjelder i enda større grad Lance Wallnau (som blir taler på norsk OASE 2012). Landa Cope (som kommer til Bergen nå i oktober) har uavhengig av dem utviklet en lignende modell og samarbeider med Hillmann.

Cunningham tenker som misjonsleder og kalte de sju størrelsene for områder (2 Kor 10,13f) som misjonærene kan gå inn i, eller klasserom hvor de kan drive disippelgjøring av nasjoner. Han kaller dem tankeformere (mind molders) fordi de bestemmer samfunnets kultur. «De sju kan vi se på som Kaleb: «Gi meg dette fjellet», og de kan bli et fjell du skal vinne for Gud.»

Wagner summerer:

Det menneskelige samfunnet blir regulert av sju overordnede kulturformere – nemlig religion, familie, styresmaktene, kunst og underholdning, media, næringsliv og undervisning. Det burde være åpenbart for enhver at skal et samfunn som helhet forandres, må hver av disse kulturformerne bli ledet av eller «rådet» av personer av god vilje, det være seg kristne eller ikke-kristne.

De sju fjellene

De sju fjellene må erobres eller influeres for å se transformasjon av byen, landet eller nasjonene. I den følgende skissen bygger jeg stort sett på Enlows beskrivelser av fjellene. De er preget av at han er amerikaner. Men det skal ikke så mye fantasi til å se at der er trekk vi kan kjenne oss igjen i.

Økonomi er Enlows navn på fjellet Wagner kaller næringsliv. Hvordan det har vært styrt de siste tiårene, kan alle se må være milevidt fra Gudsrikeverdiene. Hørt om finanskrise?

Styremaktene omfatter mange plan. Cunningham nevner de tre grener: dømmende, lovgivende og utøvende. Altfor mange kristne har sett på politikk som noe skittent. Det er en av grunnene til at djevelen har fått så sterkt feste på dette fjellet. «Likevel vi ta det.»

Familien er et viktig fjell hvor fiendens angrep er så åpenbare som noe kan bli. Familien er den første institusjon Gud forordnet. Den har vært utsatt for tidligere uhørte angrep på selve definisjonen av hva ekteskap og familie er. Men alt lenge før det, har vi sett hvordan utroskap og skilsmisse har ødelagt livet for mange. Et annet kjennetegn på vår tids krise er det mange har kalt for det farløse samfunnet.

Dette er et fjell som må gjenerobres. Gud vil sende sin Elia. «Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann» (Mal 4,6).

Religion er det fjellet mange av oss kjenner best til. Her sier Enlow at vi har fylt fjellet med folk (det må være i USA, ikke her) gjennom evangelisering, men at den største utfordringen står igjen. «Vi har underinformert de fleste på fjellet om hva oppdraget vårt er.»

Media og kommunikasjon referer seg til kanalene som rapporterer og fastsetter nyhetene. Dette er medias makt – de kan i virkeligheten skape nyheter. De kan vende en ikke-historie til den store nyheten og store historier til ikke-historier. Mediakanalene inkluderer fjernsyn, websider, aviser, radio og magasiner.

Mediafjellet er for tiden okkupert nesten i sin helhet av onde styrker. Fordi vi aldri har anerkjent verdien av å innta mediakanaler for Guds rike, har de blitt hovedverktøy for fienden, noe vi må rive ut av hendene hans. Han har levd nesten uten motstand på dette fjellet, og han har brukt sin innflytelse helt ut.

Utdannelse er kunnskap og ferdigheter vunnet eller utviklet gjennom en læringsprosess, hos oss alt fra barnehage til universitet, eller sett fra en annen synsvinkel, fra det minste barn via mange ledd til undervisningsministeren. Vi vet at skolene i Norge ble dannet som kirkelige skoler for å oppdra barna og de unge til sann tro og gudsfrykt.

Feiring (celebration) kaller Cunningham dette fjellet. Kunst og underholdning kaller Wagner det. Fjellet «inkluderer kunstformene, musikk, sport, moter, underholdning og enhver annen måte vi feirer og gleder oss over livet. … Dette er hvor kreativiteten kommer frem, og kreativitet er ekstremt viktig for Gud.»

Noen kristne er slett ikke sikker på at vi har noe der å gjøre. Men vi må innta det, ikke minst fordi det er det fjellet som fanger ungdommens hjerte. I flere år av deres liv er det det eneste fjellet de bryr seg om. «Fra sin posisjon på toppen har fienden vært i stand til å korrumpere og motarbeide en hel generasjons bestemmelse.»

Et av poengene i hele denne tenkningen er at Gud reiser opp mennesker som blir seg bevisst sitt kall – hvilket fjell den enkelte skal være med å representere Guds rike på. På alle fjellene trenges mennesker med tjenester på forskjellige nivå. Men det er viktig også å få på plass Josef’er og Daniel’er som kan ha påvirkning på et høyt nivå.

Trykt i som kronikk i Dagen 11. oktober 2011

Tags: , , , ,

This entry was posted on mandag, oktober 10th, 2011 at 18:23 and is filed under Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment