6
okt

Imponerende om kristenforfølgelse

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Ronald Boyd-MacMillan:
HOLD FAST
Når troen koster mest

Lunde Forlag, 2011
Hft. 431 sider

At kristne forfølges for sin tros skyld burde ikke komme som en overraskelse for noen av oss. Jesus forberedte sine etterfølgere på det: ”Når (ikke: om eller hvis, men når) verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere.” Apostelen Paulus er kategorisk: ”Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.”

Ronald Boyd-MacMillian gjør dette Paulus-ordet til en gjennomgangsmelodi i sin store bok om forfølgelse. Det er i mer enn én forstand en stor bok. Den er på langt over 400 sider pakket med beretninger fra alle verdens kanter. Men ikke minst: den inneholder grundige drøftelser av omstridte problem når det gjelder å forstå det som skjer, og om rette holdninger til forfulgte medkristne og hvordan vi best skal støtte dem. Boken er et imponerende arbeid. Forfatteren har omfattende kunnskap høstet gjennom mange års innsats for forfulgte kristne. Den amerikanske originalutgaven av boken har en interessant undertittel: ”The Essential Guide to the Persecuted Church.” Forlaget har tydelig ment at den kommer til å bli standardverket om emnet.

Boken har fem hoveddeler. Etter en førstedel som handler om hvordan forfølgelsene arter seg i vår tid, kommer en grundig drøftelse av hva forfølgelse er. Boyd-MacMillian går gjennom juridiske definisjoner, forsøk på bibelske definisjoner og ender opp med sin egen: ”Kristenforfølgelse er all fiendtlighet verden retter mot et menneske fordi vedkommende har identifisert seg med Jesus. Forfølgelsen kan innebære fiendtlige følelser, holdninger, ord og handlinger.”

Det er, medgir forfatteren, en meget omfattende definisjon. For mange blir det vanskelig å samle både de harde forfølgelsene mange opplever for eksempel i en rekke muslimske land i samme sekk som lett diskriminering og marginalisering i den såkalte frie verden. Boyd-MacMillian bruker imidlertid det før nevnte Paulus-ordet og har som overskrift på kapitlet: ”Bibelske definisjoner. Alle bør bli forfulgt.”

Tredje del begynner med fire globale drivkrefter i dagens forfølgelser: religiøs nasjonalisme, ekstremistisk islam, totalitær usikkerhet og verdslig intoleranse. (Bruk boken når du hører eller ser utenriksnyhetene!). Den fortsetter med global oversikt illustrert med aktuelle eksempler fra område etter område.

Fjerde del er et must for alle som ønsker å engasjere seg direkte for de forfulgte. Boken inneholder skrekkeksempler for hvordan gode og velmenende kristne har gjort og kan gjøre mer skade enn gagn. Men her er en rekke grundige drøftelser av hva og hvordan vi kan velge de rette metoder og veier tilpasset tid og sted og situasjon. Ikke minst er det viktig å vite hva de forfulgte selv mener er gagnlig.

Siste hoveddel heter: ”Hva kan vi lære av de forfulgte?” Den handler om de forfulgte som forbilde, advarselen fra de forfulgte og inspirasjon fra de forfulgte. Les!

”Hold fast. Når troen koster mest” er en viktig bok for alle våkne kristne. Og tenk om mange politikere, spesielt de som arbeider med flyktninge- og med utenrikspolitikk, ville spandere tid på den. Forlaget skal ha ros for å satse på en så omfattende bok. Oversetterne må for øvrig ha hatt en utfordrende jobb og ser ut til å ha kommet godt fra den. Boken har to forord, et av Broder Andreas og et av Stig Magne Heitmann.

Trykt i Dagen 6. oktober 2011

Tags:

This entry was posted on torsdag, oktober 6th, 2011 at 10:05 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment