Archive for oktober, 2011

23
okt

Kalt til å disippelgjøre nasjoner

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Landa L. Cope: The Old Testament Template: Rediscovering God’s Principles for Discipling all Nations

Først selve tittelen. Ordet ”template” var nytt for meg. Men med en ordbok er det lett å finne ut at det betyr mal eller mønster. Copes hensikt er, sier hun, å gi en introduksjon til ”det gammeltestamentlige mønsteret” – hva nå det er! Men hun knytter det altså direkte til misjonsbefalingen i den formen vi har fått den i Matteus 28,18-20. Slik vi har lært det mer og mer de siste årene, er befalingen mer grensesprengende enn at det skal vinnes disipler fra alle folkeslag. Det er folkeslagene som skal disippelgjøres!

Tags: , ,

17
okt

Kristent initiativ for usjenert etikk

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler

FEIE FOR EGEN DØR. ”Vi tror at den eneste måten vi kan snu flommen av korrupsjon og urent liv er ved å stå sammen mot den – og dette begynner ved at vi feier for egen dør,” skriver Steve Johnstone som koordinerer kampanjen kalt «Unashamedly Ethical».

Tags: , , , ,

10
okt

Sju fjell å vinne

   Posted by: reidar    in Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen

Bill Bright hadde noe å dele med Loren Cunningham: «Loren, jeg vil gjerne vise deg det Gud har vist meg.» De to satt der med samme budskapet! Tre uker senere hørte Darlene Cunningham Francis Shaffer på fjernsyn, og han kom med den samme listen, den som senere er blitt kjent som de sju fjellene, og som er blitt den modellen for samfunnstransformasjon mange forskjellige retninger har adoptert.

Tags: , , , ,

6
okt

Imponerende om kristenforfølgelse

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Ronald Boyd-MacMillan: HOLD FAST. Når troen koster mest

I mer enn én forstand en stor bok. Den er på langt over 400 sider pakket med beretninger fra alle verdens kanter. Men ikke minst: den inneholder grundige drøftelser av omstridte problem når det gjelder å forstå det som skjer, og om rette holdninger til forfulgte medkristne og hvordan vi best skal støtte dem. Boken er et imponerende arbeid.

Tags:

6
okt

Evangelisten som ville frelse frk. Ur

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Sten Sørensen: Kjell Haltorp. Visergutt i verdens største firma

Kjell Haltorp er forkynner, menighetsleder og -planter, misjonær (i de siste årene ikke minst i Midtøstens utfordrende politiske virvar). Men frem for alt er han evangelist.

Tags: , ,

6
okt

Start på nytt

   Posted by: reidar    in Anmeldelser

Kai A. Johansen:Restart.

Pastor i Sørlandskirken, Kai A. Johansen, har funnet at restart kan være en nøkkel for et bedre og rikere liv på nesten ethvert område.

Tags: ,