21
sep

De helliges tjeneste

   Posted by: reidar   in Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen

Forleden leste jeg om en mann som hadde noe som omtales som en god jobb. Men ”en dag fikk NN et skikkelig kall til å jobbe heltid i Guds rike”. Tross vanskene det ville by på, han ”sluttet i jobben for å gå inn i heltidstjeneste i Guds rike”.

Der er neppe noen kristne som ikke kjenner igjen denne måten å snakke på. Tjeneste i Guds rike, ikke minst om det er ”heltidstjeneste”, er forbeholdt noen få, mens resten av de troende stort sett får nøye seg med gode jobber! Rick Warren fanget det opp i sin bestselger ”Målrettet liv” (norsk utgave 2003): Du tenkte ”kanskje at det å bli ’kalt’ av Gud var noe enkelte mennesker opplevde, misjonærer, pastorer, nonner og andre ’fulltidsarbeidere’ i menigheten”.

Men Warren har også med seg og poengterer den ”nye” trenden som er blitt mer og mer fremtredende de siste tiårene:

Mange misforstår ordet tjeneste og tror det bare gjelder pastorer, prester og profesjonelle forkynnere, men Gud sier at hvert eneste medlem i familien hans er en tjener. Er du kristen, er du en tjener.” Og ikke bare det: ”Bibelen sier at alle kristne er kalt til tjeneste. Kallet til frelse inkluderte kallet til tjeneste. Det er to sider av samme sak. Uansett jobb eller karriere er du kalt til fulltids kristen tjeneste. En ‘ikke-tjenende’ kristen er en selvmotsigelse.

I menighetens tjeneste

Så langt er det lett å følge Warren, og mange gjør det, selv om han snur opp-ned på en del tradisjonelle forestillinger. Men la oss høre hva det har ført til Warrens menighet– slik var det i alle fall da boken ble skrevet:

Når dette skrives, er det nesten 7000 mennesker i Saddleback Church som bruker evnene sine i menighetens tjeneste. De utfører alle de tjenestene du kan tenke deg: Reparerer biler vi har fått for å gi til de fattige, finner de beste prosjektene når menigheten skal kjøpe noe, lager parkanlegg, gjør kontorarbeid, tegner plakater, programmer og bygninger, sørger for helsetjenester, lager mat, komponerer sanger, underviser i musikk, leder team, gjør bakgrunnsarbeid for prekener eller oversetter slikt stoff og hundrevis av andre, spesialiserte oppgaver. Nye medlemmer får høre: ’Vi vil at du skal gjøre det du er god til for menigheten!

Det er bra, er det ikke? ”De utfører alle de tjenestene du kan tenke deg,” sier Warren. Men kan det være dette han selv tenkte på da han skrev at om du er kristen, ”er du kalt til fulltids kristen tjeneste”? Er poenget at vi skal gjøre det vi ”er god til for menigheten”? Alle de tingene som nevnes er gode ting, men er det poenget når det er tale om de helliges tjeneste?

Så Kristi kropp bygges opp

Ett av utgangspunktene for mange som har vært opptatt av dette, er Efeserbrevet 4,11-16: ”Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. … Ut fra ham (Kristus) blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.”

Der er en enkel indre logikk i dette avsnittet. Siktepunktet er at ”Kristi kropp (menigheten) bygges opp”, at ”kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet”, og målet topper seg vel i at den ”har hele Kristi fylde”. Oppbyggelsen/veksten kommer fra hodet og knyttes direkte til de helliges – alle de troendes – tjenester (tjenestegjerning, tjenestens arbeid), og veksten gjøres avhengig av dem. Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere og hva vi nå har titulert dem som gjennom årene (de vi tradisjonelt har hatt en tendens til å si har en heltidstjeneste), er der for å utruste de hellige til tjeneste. De er der ikke for sin egen skyld, men for de helliges skyld, de hvis tjeneste er avgjørende for kroppens vekst. De som telles blant de fem, er der for å tjene de mange. Noen har så vakkert kalt de fem utrusterne Guds tjeneres tjenere.

Kristi kropp

De helliges tjeneste henger sammen med målet for tjenesten. Menigheten, Kristi kropp, skal bygges og vokse. Apostelen angir retningen på veksten, vi skal ”i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus”. Det må jo bety at hele legemet, alle lemmene samlet, mer og mer skal preges av det hodet er opptatt av.

Jesus ga sin menighet et oppdrag før han forlot denne verden og inntok sin plass ved sin Fars høyre hånd. Det oppdraget hadde sin rot i det oppdraget Jesus selv hadde fått. Han sa: ”Som Far har sendt meg, sender jeg der.” Der er sammenheng mellom de to oppdragene. Et vesentlig poeng ved det oppdraget Jesus hadde fått av sin Far, var at det bare kunne utføres hvis han hadde en kropp. Derfor: ”Ordet ble kjød.” Senere skriver Johannes om ”det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på”.

Kristus trengte en kropp; Han måtte være et menneske for å dø for oss mennesker, men også for å utføre det oppdraget som preget de tre årene i Galilea, i Judea og så vidt innom Samaria. Han trengte en tunge for å tale, øyne til å se med, ører til å høre med, hender til å berøre med, bein for å forflytte seg.

Hellig på heltid

Jesus trenger fremdeles en kropp. Nå er menigheten Kristi kropp, hans munn, hans øyne, hans ører, hans hender og føtter. De hellige kalles hans lemmer! Er du kristen, er du en av de hellige. Er du en av de hellige, har du en tjenestegjerning å gjøre. Du er hellig hele døgnet – er du ikke det? Du er en tjener hele tiden, ikke bare et par timer søndag formiddag. Det er i resten av uken den verden Gud elsker kommer i nærkontakt med Kristi kropp. Det er der kroppen vokser i Kristus-likhet, han som var kjent som synderes venn. Hva var det Rick Warren sa? ”Uansett jobb eller karriere er du kalt til fulltids kristen tjeneste.”

Der er sikkert ett sted der ute hvor du bruker mest av din våkne tid og dine krefter. For de fleste av lemmene på Kristi kropp er sannsynligvis denne primærtjenesten enten i familien, i nabolag, på arbeidsplass, på skole eller i andre deler av samfunnslivet.

Det er vel egentlig ikke så nytt? Var det ikke noe av dette Matias Orheim sang om?

Eg har ei teneste stor for Gud
frå dag til dag i det stille,
der kvardagskleda vert høgtidsskrud
og livsens småting så gilde.

Trykt som kronikk i Dagen 21. september 2011

Tags: , , , , , ,

This entry was posted on onsdag, september 21st, 2011 at 07:27 and is filed under Foredrag/artikler, Kronikker i Dagen. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Trackback/Ping

  1. Basileia.no » Blog Archive » Gudstjeneste seks dager og hvile én    apr 07 2012 / 1pm:

    […] en kronikk i Dagen 21.09.11 om de helliges tjeneste hevdet jeg at for de fleste kristne er der sannsynligvis ett sted hvor de bruker mest av sin våkne […]

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment