Som en som elsker Jesus Kristus og er hans disippel, er jeg kalt til å være en reformator, verdensforandrer og historieskaper. Som reformator lover jeg å fremme hans rike, oppfylle misjonsbefalingen og leve til Guds ære. Ved Hans nåde, makt og myndighet, lover jeg også følgende:

Løfte 1

Jeg vil leve et liv i kjærlighet, stadig ta imot min himmelske Fars kjærlighet og i retur, elske Gud og elske min neste som meg selv (se Matt 22,37-39).

Løfte 2

Jeg vil leve et hellig liv, stadig vokse i personlig hellighet og gudfryktig karakter slik at jeg lever til behag for Gud og ikke diskvalifisere meg fra å oppfylle mitt kall som reformator (se 1 Pet 1,15-16).

Løfte 3

Jeg vil gi meg selv til bønn siden jeg er en del av bønnens hus for alle nasjoner. Jeg vil gå i forbønn for dem som har autoritet over kulturens syv fjell. Gjennom bønn vil jeg ta opp åndskampen mot alle falske religioner og falske ideologier. Jeg vil også be om fred for Jerusalem og be om at hele Israel skal bli frelst (se Mark 11,17).

Løfte 4

Jeg vil kjempe for vekkelse i kirken og åndelige oppvåkning i nasjonen vår, og jeg vil kontinuerlig bli fylt med kraften i Den Hellige Ånd (se Joel 2,28).

Løfte 5

Jeg vil kjempe for de ufødtes rettigheter inntil abort er ulovlig og sjeldent. Jeg vil ikke stemme på noen som er for fri abort (se 2 Mos 20,13).

Løfte 6

Jeg vil fokusere på å styrke og prioritere min egen familie og vil ikke godta at den hellige ektepakt mellom en mann og en kvinne blir omdefinert av landets lover (se 1 Mos 2,24).

Løfte 7

Jeg vil bekjempe rasisme og sosial urettferdighet, ha omsorg for Guds planet og gjøre alt jeg kan for å utrydde systemisk fattigdom gjennom min sfære av innflytelse (se Matt 6,9-13).

Løfte 8

Jeg vil oppdage hvilke av kulturens de syv fjell (åndsliv og kirke, familie, næringsliv og teknologi, myndigheter og jus, utdannelse, media og kommunikasjon, kunst og underholdning) Gud har dannet meg til å bestige, og jeg vil gjøre min del for å fremme vedvarende sosial transformasjon i de områdene som jeg er kalt til (se Matt 28,18-20).

Løfte 9

Jeg vil være generøs med min tid, min økonomi, de gaver og talenter som Gud har betrodd meg for å fremme offentlig reformasjon av samfunnet (se Luk 19,11-26).

Løfte 10

Jeg vil elske Guds menighet, vandre i enhet med Guds folk og stå i et rett forhold til og være dekket av dem som har åndelig autoritet i mitt liv, dem som er side ved side med meg i tjenesten for Herren, og dem jeg selv er betrodd å tilsyn med. Jeg vil jage etter enhet, orden og rettferdighet i disse sammenhengene, vel vitende om at det kreves slikt samhold i Kristi legeme for å reformere samfunnet (se Sal 133).

Material fra The Reformers Pledge, samlet av Che Ahn, copyright 2010 brukt med tillatelse fra Destiny Image Publishers, 167 Walnut Bottom Road, Shippensburg, PA 17257 www.destinyimage.com

Les også artikkelen om boken og folkene bak den.

Tags: ,

This entry was posted on onsdag, august 17th, 2011 at 16:58 and is filed under Foredrag/artikler. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment