28
apr

Religion folk vil ha

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Dag Øistein Endsjø og Liv Ingeborg Lied:
DET FOLK VIL HA
Religion og populærkultur

Universitetsforlaget 2011. 224 sider. Hft.

En god guidebok kan gjøre en vandring, ikke bare i ukjente omgivelser, men også i kjent terreng, til en spennende opplevelse. Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og Liv Ingeborg Lied, førsteamanuensis ved Menighetsfakultetet i Oslo, har levert en guidebok til et terreng som vi alle kjenner mer eller mindre, populærkulturen. De starter med en påstand: ”Når vi om noen år ser tilbake på det første tiåret av det 21. århundre, vil vi se at religion har spilt en av hovedrollene i norsk og vestlig populærkultur. … vi … omgir oss med et populærkulturelt univers der de religiøse referansene myldrer.” Og de leder oss rett inn i en spennende reise der debatten om sekulariseringen av samfunnet vårt i høyeste grad må nyanseres. Visst svekkes det organiserte religiøse liv, men det innebærer ikke at vi er mindre religiøse eller at religion som fenomen er døende.

De to forfatterne har valgt ut fordelt en del sentrale områder av populærkulturen mellom seg, og de viser oss gang på gang at påstanden i innledningen er korrekt. Det er kanskje ikke de rette ordene å bruke om en fagbok, men jeg våger meg til å si at den er fengende og ofte morsom. Det skyldes igjen at den fører oss gjennom kjent terreng og viser oss sider ved det som vi har vært blinde for.

Endsjø begynner med et kapitel om religions rolle i Melodi Grand Prix og i forlengelsen popmusikken. Lied skriver om religion i reklamen, Endsjø om fornøyelsesparker og om film og religion, Lied om apokalypse- og postapokalypsefilmer, Endsjø om religion i norsk interiørdiskurs(!) og i siste kapitel om Donald Duck versus julegudstjenesten.

Her er det ikke stedet for nærmer omtale av emnene, men oversikten burde pirre nysgjerrigheten hos mange. Jeg kan ikke nekte meg et sitat fra julekapitlet (som bør leses av alle som klager over kommersialiseringen av høytiden): ”I stedet for å sørge over at flere ser på Disney-kavalkaden enn går i kirken julaften, er det derfor vel så mye grunn for statskirkeprestene til å sende noen takknemlige tanker i retning av Donald Duck, Charles Dickens, Julenissen og alle de andre populærkulturelle juleaktørene: Uten dem hadde kanskje ikke kirkebenkene vært så fulle.”

Boken avsluttes med en oppsummerende drøftelse både av religionens rolle i populærkulturen og populærkulturens rolle for religion.

Til slutt: Boken presenteres som en fagbok med særlig adresse til forskere, forelesere og studenter i religionsfag. Men den tilbys også andre interesserte!

Trykt i Dagen 28. april 2011

Tags: , , , , ,

This entry was posted on torsdag, april 28th, 2011 at 08:38 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment