24
jan

Økumenisk samtale om mann, kvinne og barn

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Tidsskrift
Mann og kvinne – et guddommelig mysterium
OVER ALT
Årsnummer 2010 – 208 sider

“Er ekteskapet og barnet et tema for Over Alt, et tidsskrift til kristen spiritualitet og åndelig veiledning?” spør redaktøren, Joachim Grün, og svarer selv: “Jeg tror at alle lesere vil svare når de har lest bladet: Ja visst er det det! Ja, så sant vårt åndelige liv har med vår kropp og vår identitet som kvinne og mann å gjøre, og med vår kamp for det svakeste, barnet. Ja, så sant ekteskapet er et guddommelig mysterium, en hemmelighet, som det greske ordet ‘mysterion’ oversettes til norsk med, men som kan oversettes med ‘sakrament’. Ja, hvis Bibelen åpenbarer Gud som sentrum for selveste urekteskapet. Ja, hvis Kristus virkelig ‘er’ og ikke bare ‘symboliserer’ brudgommen for kirken, sin brud. Ja, hvis sex og ånd henger sammen. Ja, hvis Den hellige Ånd i oss vil forvandle vår kropp!”

Det redaksjonen gir oss i dette heftet eller rettere sagt boken, er en spennende økumenisk samtale om emner som er mer brennbare og viktige i dagens situasjon – etter at den nye såkalte ekteskapsloven har trådt i kraft – enn nesten noen gang tidligere. Bidragene er delvis trykt i forskjellige fora før eller skrevet for Over Alt. Bidragsyterne kommer fra en rekke forskjellige kristne tradisjoner og sammenhenger fra den romersk-katolske og den ortodokse kirke til pinsebevegelsen – og naturlig nok flere lutherske sammenhenger.

Første hoveddel heter “La Bibelen tale”, i dette tilfellet ved hjelp av en preken av Børre Knudsen. Boken fortsetter med hovedavsnitt som “Ekteskapets og barnets krise”, “Våre røtter”, “Å forstå dypere”, “Framtidens enhet – polaritet og komplementaritet” og “Mysterium og hverdagen”. Disse overskriftene skulle være nok til å gjøre det klart at her finnes artikler som krever tid og tanke og som utfordrer vante forestillinger.

Det er umulig å kommentere alle artiklene. Men jeg velger å løfte frem to av dem, skrevet av to kvinner fra den romersk-katolske kirke. Maria Fongen taler om barnets profetiske rolle. Artikkelen munner ut i en sterk oppfordring til å gå offensivt og effektivt til motangrep mot vår tids ekteskapsfiendtlige og familienedbrytende krefter ved å sette barnet og barnets behov i hjertet av måten vi organiserer våre liv på. Hun hevder at ved å bli synlige tegn for Guds kjærlighet til våre barn, vil vi sette i gang en bevegelse som vil få ringvirkninger. Hun nevner en rekke praktiske konsekvenser av tanken. “Dette behøver ikke å forbli en utopi!” sier hun. “Jo flere vi er som vil begynne å bygge familien og samfunnet med utgangspunkt i barnets behov for sine egne foreldres kjærlighet, desto raskere vil vi se en skjellsettende forandring i folks holdninger, i alle menneskelige relasjoner, i myndighetenes prioriteringer i våre land.”

Ragnhild Helena Aadland Høen skriver om å leve med Kristus som Herre i familien. Visste er hun katolsk kateket, men artikkelen er både et vitnesbyrd om alt vi har sammen som kristne, og den er anvendbar og oppmuntrende for alle kristne familier. Den er verd å sitere, men jeg sier heller ganske enkelt: Les den – far og mor, les den sammen!

Redaktør Joachim Grün lover en fortsettelse. Vi er spent på den.

Trykt i DagenMagazinet 24. januar 2011

Tags: , , , , , ,

This entry was posted on mandag, januar 24th, 2011 at 10:07 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment