7
jan

Profiler som vil prege 2011

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Det er alltid interessant å lese avisenes oppslag i forbindelse med et årsskifte. Mange spanderer mye spalteplass på oversikter over året vi legger bak oss og på begivenheter en mer eller mindre antar vil bli stående som det vi minnes fra året som gikk. Enda mer spennende blir det når redaksjonene gir seg ut på glattisen og spekulerer med mer eller mindre underbygde spådommer om det kommende året.

Bergens Tidende, den dominerende avisen i vår del av landet, brukte store deler av utgaven nyttårsaften til å vise oss de menneskene redaksjonen antar vil prege 2011. Forsiden domineres av et stort portrett av Frederik Wilhelm Mohn (jeg trodde først det var et ungdomsbilde av Arnold Schwarzenegger). For 1. januar tar han “fatt på en tøffe oppgaven som øverste sjef for pengemaskinen Frank Mohn AS”. Og BT fortsetter med at han er en “av flere profiler som vil prege 2011”.

På samme forside får vi bilde og navn på tolv til av disse “flere profiler som vil prege 2011”, tre under heading “politikk”, tre “sport”, tre “næringsliv”, en “kultur” og 2 “utland”. De fleste av dem hører hjemme i Bergen eller på Vestlandet. Blader vi videre i avisen, finner vi en rekke andre personer som en forventer skal sette sitt preg på 2011, først og fremst i Bergen og på Vestlandet. I tillegg finner vi noen som intervjues om sine forhåpninger for det nye året, og noen som får komme til ordet med det viktigste som hendte i året som gikk.

Jeg har stort sett ingen vektige grunner til å kritisere de valgene BT har foretatt. Noen av personene kjenner vi som er noenlunde flittige avislesere til, andre er ukjente. Men det er påfallende at ingen av de mange som avisen tror vil prege 2011, kommer fra Den norske kirke, fra frikirkene eller de kristne organisasjonene. Avisen har sitt tyngdepunkt i en del av landet som fremdeles samler mange til gudstjeneste og har et levende bedehusmiljø. Bergen har en rekke vitale frikirkelige menigheter inkludert en voksende romersk-katolsk kirke. Flere av de store kristne organisasjonene har sine hovedbaser i byen og omegn og har vitale lokalforsamlinger både i byen og distriktet. I tillegg finnes det flere bibelskoler og ikke minst, en vel ansett kristen høyskole, Norsk Lærerakademi.

At det ikke finnes noen fra kristen virksomhet på BTs liste kan ha flere mulige forklaringer. Én er at storavisen kan være dårlig orientert om det som foregår i våre kretser. Redaksjonen kan riktignok ikke ha unngått å få øye på Bjørgvin biskops mange delvis tabloide utspill. Han synes å leve etter samme regel som Trond Blindheim gir i BT: “Å være mye i media. Det er første bud til dem som vil bygge seg opp som en merkevare – enten du er skiløper eller politiker.” Men det holdt altså ikke til å bli profil som vil prege det nye året.

Jeg tror ikke grunnen til manglende kristenledere på profillisten skyldes manglende kunnskap i avisen. Selvsagt vil vi alltid ønske at massemedia har medarbeidere som kjenner kirke- og kristenliv godt. Men der er nok vitnesbyrd ellers i BT om at der er slike medarbeidere som både har kunnskap og evne til å formidle slik stoff til sine lesere.

Spørsmålet som da blir stående igjen, er: Kan det være at vi rett og slett ikke har kristenledere som har dimensjoner til å være med å prege 2011? Jeg ser ikke bort fra de mange trofaste arbeiderne som fyller stillinger og verv. De er der og fortjener takk og ros. Men de har kanskje ikke de dimensjoner som skal til for å vise vei videre og sette sitt preg på sin samtid. Eller har de det, men får ikke gjenklang blant dem de er kalt til å tjene?

Det er vanskelig å se at Gud ikke fremdeles skulle gi ledere. Vi bekjenner at menighetens Herre er i går og i dag den samme. I følge Skriften er det “han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere”. Og det heter at “Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, osv.” Han har neppe sluttet med det. Visst er der uenighet blant kristne om hva som ligger i hvert av begrepene, men i alle tilfeller tror vi vel at der er ledere gitt av Gud og at de skal tjene menighetene som ledere?

Kan det være at Gud gir, men at vi ikke tar imot? Vi hører til en slekt som på en rekke områder har forkastet alt som kan kalles autoritet. Er vi også en kristengenerasjon som er så kritisk til autoritet at vi går glipp av noe som skulle være både oss selv og våre omgivelser til velsignelse? Ja, vi har sett eksempler på misbruk av autoritet langt inn i kristenfolket. Men er det gamle ord om å kaste barnet ut med badevannet som har blitt bestemmende?

Trykt som «Synspunkt» i DagenMagazinet 7. januar 2011

Tags: , ,

This entry was posted on fredag, januar 7th, 2011 at 09:55 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment