30
des

Revitalisering av høytidene

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Lederartikkelen i DagenMagazinet 27. desember er en interessant kommentar til debattene omkring skolegudstjenester før jul, og i forlengelsen av det, om de kristne høytiders plass i vårt moderne og stadig mer sekulariserte samfunn. Humanetikerne hevder at offentlige kristne markeringer og religionsfrihet ikke lar seg forene, mens Venstre-politikeren Abid Raja mener at vi bør beholde både jul, påske og Kristi himmelfartsdag som nasjonale høytidsdager.

DM bruker anledningen til å antyde at vi ”når vi nå nærmer oss 2011 skulle det (…) være en naturlig målsetting at vi revitaliserer skattene i vår kristne tradisjon”. Det er etter min mening en verdig målsetting. Det omfatter selvsagt noe langt mer enn skolegudstjenester før jul eller gudstjenester og høytider generelt, enten vi kaller det nasjonale høytider eller noe annet.

Ja, det omfatter mye mer. Likevel tror jeg at høytidene kan være av vital betydning. Eller med andre ord: Vi trenger en revitalisering av de sentrale kristne høytidene så de ikke reduseres  til bare å være nasjonale fridager beskyttet av fagforeninger som vanskelig kan tenke seg å gi opp rettigheter/fridager de har opparbeidet hevd på – uansett hva dagene måtte kalles. For vi trenger høytidenes innhold, det budskap de er tenkt å være ramme omkring. ”Jula er misjonstid,” skrev Erling Thu for noen dager siden i DM. Det kunne gjerne være sagt om alle de dagene Abid Raja nevnte (pluss pinse som han mistet på veien). Misjonstid og oppbyggelsestid for vår ”høyhellige tro”.

Men hvordan skal våre naboer og venner og kjente og ukjente forstå at det budskap vi sier er hovedsaken, virkelig er det når vi til de grader forsømmer årets beste anledninger til å høre det, takke for det, juble sammen i glede over ham som ”ble kjød og tok bolig i blant oss”. Jo, det kommer fremdeles mange til kirke og bedehus julaften. Men hva med 1. juledag, selve høytidsdagen?

Og hva har vi gjort med påskeuken, skjærtorsdagens nattverd, langfredagens mørke som munner ut i et ”fullbrakt”, påskedagens jublende oppstandelsesglede? Det er en enestående anledning til å fordype seg i det sentrale i det apostoliske budskapet: ”For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok: At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter Skriftene.”

Ja, har hatt en drøm gjennom mange år om å se mennesker strømme til påskens gudstjenester og møter. Om bare den minoriteten i samfunnet vårt som bekjenner kristen tro hadde gjort det, ville det blitt et vitnesbyrd selv verdslige media ikke kunne overse. Vi er ikke så få! Sammen kan vi med våre føtter på kirke- eller bedehusvei – på samme tid – avlegge i det minste et vitnesbyrd om hva som er viktig for oss.

Hva har vi, og det gjelder igjen de bekjennende kristne, gjort med pinsefesten? Eller Kristi Himmelfartsdag? Den dagen handler jo ikke om en kuriøs romferd, men at vår frelser, seierherren fra Golgata, inntar sin æresplass ved Faderens høyre hånd.

”Men vi forkynner og bekjenner alle de sentrale frelsesbegivenhetene hele året,” sier noen. ”Vi trenger ikke høytidene til det.” De har selvsagt rett i det. Men hva med å gjøre det sammen? Ja, der er noen kristne som opptatt av å avsløre alle utvekster, spesielt når det gjelder julefeiringen. Jeg synes Erling Thu adresserte det på en utmerket måte i sin ”I fokus”-artikkel nylig: ”For mange år sidan var eg påverka av ein slags misforstått radikalisme i forhold til jula. Det gjorde at eg kom i konflikt med dei fleste norske juletradisjonane og slåss for å avskaffa dei. Det kom ingenting godt ut av den kampen mot alt eg oppfatta som lite bibelsk eller direkte heidensk i den norske julefeiringa. Heldigvis berga Gud meg ut av denne misforståtte radikalismen. No kan eg feira jul og driva positiv misjon som skaper glede!” Og det kan vi gjøre uten å tråkke humanetikere på ømme tær.

Ja, vi deler DM-lederens målsetting, ”at vi revitaliserer skattene i vår kristne tradisjon”. Det er verd å snakke videre sammen om hva det innebærer, og ikke minst: hvordan det skal skje. Men er der noen som tror at det ikke også må innbefatte en revitalisering av høytidene og deres innhold – inn i vår tid og vår kultur?

Trykt som «Synspunkt» i DagenMagazinet 30. desember 2010

Tags: , , ,

This entry was posted on torsdag, desember 30th, 2010 at 10:53 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment