22
nov

Kall til disippelskap

   Posted by: reidar   in Anmeldelser

Eugene H. Peterson:
Lang lydighet

208 sider, innb.
Luther forlag 2010

Hvem er interessert i en hel bok om lydighet? Ordet finnes fremdeles, men har for de fleste en negativ klang. Blant kristne er det ikke annerledes. Forkynnere skyr det av skrekk for å bli oppfattet som loviske. Andre kristne ser også ut til å ha glemt at det er et viktig ord i Bibelen, ofte knyttet sammen med tro. Paulus beskriver for eksempel målet for sin tjeneste som “å virke troens lydighet”.

Amerikaneren Eugene Peterson, mest kjent for bibeloversettelsen The Message, skrev sin bok om lydighet for tretti år siden. Sytten forlag refuserte manuset! Men siden har boken med den for de fleste lite innbydende tittelen, Lang lydighet, kommet i opplag etter opplag. Luther forlag har sørget for den første norske utgaven nå. Forlaget har forsterket inntrykket tittelen gir, ved et grått og skittengrønt omslag som nesten sikrer at ingen får øye på den i bokhandelen.

Tittelen er hentet fra et sitat fra ateisten Friedrich Nietzsche som skrev om “å adlyde lenge i én retning”; for sjelesørgeren og predikanten Peterson passer det utmerket for hans formål: å oppmuntre og ruste til disippelliv i en øyeblikkskultur. For tretti år siden så han at “i vårt samfunn har millioner av mennesker tatt imot en frelsesinnbydelse, men svinnet er stort over tid. Mange hevder å ha blitt født på ny, likevel er sporene etter modent, kristent disippelskap få.” Ved en forsiktig revisjon av boken nylig fant han ingen grunn til å moderere det. Det samme gjelder en annen karakteristikk: “Det er stor etterspørsel etter religiøse opplevelser i vår del av verden, samtidig er det liten entusiasme for tålmodig ervervelse av moralsk ryggrad – få lar seg lokke av den lange læretiden som kreves for det tidligere tiders kristne kalte hellighet.”

Petersons oppdrag er å hjelpe mennesker til å leve og vokse som Jesu Kristi disipler. To ting er selve fundamentet i hans pastorale virke. “Det første var at hele evangeliet kan leves. … Jeg ville at det skulle leves, hvert minste avsnitt, på gatene, på jobben, på soverommene og kjøkkenet, at det skulle leves gjennom kreft og skilsmisser, sammen med barna og ekteskapet,” skriver han et langt etterord. Andre del av fundamentet var at det bare kunne bli virkelighet ved Skriften og bønnen.

I Lang lydighet tar han utgangpunkt i de femten festreisesalmene, Salmenes bok 120-134, for å belyse disippelliv i vår tids øyeblikkskultur. Han bruker et kapitel på hver salme. Det er ikke tale om en lærd bibelkommentar. Eksegesen er gjort unna tidligere. I den lettlest boken er det levende, livsnær forkynnelse av tekstens viktigste poeng, samlet under ett-ords-overskrifter: Disippelskap, omvendelse, omsorg, tilbedelse, tjeneste osv.

Andre ville sikkert valgt andre utgangspunkt. Men dette opplegget fungerer. Peterson har lykkes med å forkynne til tro, glede og realisme for disipler, de Jesus sier er “i verden”, men ikke “av verden”. Boken er for mennesker som vet seg kalt til etterfølgelse og hellighet – og den kan kanskje vekke dem som hadde glemt det.

Trykt i DagenMagazinet 22. november 2010

Tags: , , ,

This entry was posted on mandag, november 22nd, 2010 at 10:30 and is filed under Anmeldelser. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment