9
sep

Apostolisk målsetting

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Begynnelsen på høstsemesteret er ofte en tid til å tenke målsetting både for menigheter og misjon. For mange er det opplagt at det fremste målet er å se flere mennesker frelst og lagt til menigheten. Noen våger å tallfeste dette målet: ”Så mange har vi tro for at Gud vil gi oss i løpet av året.” Det inspirerer til bønn og evangelisering.

Det er ikke noe galt i et slikt mål. Kanskje vi har et snev av samme hjertelengsel for våre landsmenn som Paulus hadde for sine: ”Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.” Det er heller ikke noe galt å telle dem som blir frelst og lagt til menigheten. De tre tusen som ble lagt til på pinsefestens dag i Jerusalem, lot seg telle. Ikke lenge etter heter det at ”tallet på mennene kom opp i omkring fem tusen”.

Men da Paulus skulle formulere målet for sin og sine medarbeideres tjeneste, var det tydelig at menneskers frelse ikke på noen måte var et sluttmål. Det var og er snarere en start på veien mot et større mål. Jeg har nylig skrevet en kronikk i DM om den prosessen som skjer med et menneske på vei til å bli en troende. Men Bibelen er langt mer opptatt av prosessen etter omvendelsen.

Slik kan Paulus uttrykke målet for tjenesten, ikke bare i høstsemesteret, men for hele tjenesten: ”Ham (Kristus) forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å framstille hvert menneske fullkomment i Kristus” (Kol 1,28). Tema: Kristus – både som den som ga sitt blod på korset, og som den suverene Herre over alle ting, alt – hele universet er skapt ved ham og til ham (se 1,15-20). Metode: 1. forkynne – erklære, proklamere; 2. formane – legge på sinne, advare, tale til rette; 3. lære – undervise. Mål: Framstille hvert menneske fullkomment i Kristus!

”Fullkomment” er et vanskelig ord for oss. Det er korrekt, men andre oversettelser kan hjelpe oss til å se at det gjelder målet for en prosess, at det handler om vekst. NO78: ”føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus”. Svensk 2000: ”föra fram alla som fullvuxna i Kristus.”

Dette er brennende viktig for apostelen. ”For dette er det jeg arbeider, idet jeg strider i hans makt som virker i meg med kraft.” Han kjemper for menighetene i Kolossæ og Laodikea så de kan ”nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt, til kunnskap om Guds hemmelighet, som er Kristus”.

Det kan uttrykkes også med andre bibelske ord og bilder. Men hvor lenge kan vi arbeide videre med et mindre mål enn dette?

Trykt som I Fokus i DagenMagazinet 9. september 2010

Tags: ,

This entry was posted on torsdag, september 9th, 2010 at 08:14 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

marit
 1 

Veldig bra ! Dette er noe jeg brenner for, at mennesker skal vokse i kunnskap og ikke minst kjennskap til Kristus. Det er det troen dreier seg for meg å kjenne Gud, komme så «tett inn til han»slik at vi kan dele hjertene med hverandre. Det ber jeg om og lengter etter for alt Guds folk,og spesielt i Norge.

september 9th, 2010 at 12:39

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment