2
jul

Ekteskapet – et mysterium!

   Posted by: reidar   in Prekener/bibeltimer

En vielsespreken med Efeserbrevet 5,21-33 som tekst

Kjære ektepar. Kjære Kari og Ola

Den teksten vi nettopp leste fra Efeserbrevet, er det lengste avsnittet om ekteskap i hele Det nye testamente. Men ikke bare det; det er det vakreste, sterkeste, mest romantiske (!) og mest omstridte avsnittet om ekteskapet. Selv om noen såkalte moderne mennesker skriker i protest: det er verdens beste oppskrift for et godt ekteskap.

For hvem har bedre greie på hvordan det skal lykkes, enn han som har skapt både mann og kvinne og innsatt ekteskapet? Dette Gudsordet løfter det monogame ekteskap mellom mann og kvinne opp og gjør det til en ordning som ble innsatt av Gud på skapelsens 6. dag og skal på en underfull måte fullbyrdes i noe Bibelen kaller Lammets bryllup.

Hemmeligheten

Midt i denne teksten om mann og kvinne i ekteskap sier apostelen plutselig: ”Denne hemmeligheten er stor – jeg taler her om Kristus og menigheten.” Eller med en annen oversettelse: ”Dette er et stort mysterium; jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken.”

Kjære Kari og Ola. Hold dere fast. Dere er kalt til å være med – ja, på ufullkomment vis, jeg vet det – til å være med å avspeile forholdet mellom Kristus og menigheten. Derfor er dere skapt forskjellige. ”Til mann og kvinne skapte han dem.” Først da kunne de ble ett. ”De to skal være ett kjød.” Det speiler forhold mellom Kristus og menigheten – ikke Kristus og Kristus – hva slags vranglære er det? ikke menigheten og menigheten – hva slags meningsløshet er det? Her er likeverd – ja, dere er begge skapt i Guds bilde og omfattet av Guds frelsesvilje og –gjerning. Men den enhet dere er kalt inn i og i dag har sagt ja til og dermed satt inn i, krever forskjell for å kunne realiseres.

Ble dette for høyttravende på en dag som denne? Nei, det er jo en høytidsdag. Men det vi taler om nå, har betydning for hele det livet dere skal få dele. Dere kan aldri lære nok om hvordan dere skal leve godt sammen. Det finnes masse god litteratur. Her i menigheten har vi et ypperlig tilbud om veiledning for nye par. Det har dere sagt dere vil benytte dere av. Men den grunnleggende manualen har Gud gitt oss i sitt ord, og ikke minst her i Efeserbrevet 5.

Forbildene

Så, kjære Kari. Ditt forbilde som hustru er menighetens forhold til Kristus. Og Ola, ditt forbilde er ikke mindre krevende. Det er Kristi forhold til menigheten. Sett deg ned en dag og gå sakte gjennom dette avsnittet fra Efeserbrevet og skriv ned punkt for punkt det som står om hva Kristi kjærlighet til menigheten betyr rent konkret. Ja, da vil dere forresten begge få ny næring til lovsang og tilbedelse. Men ikke minst du, Ola, vil få en utfordring som både driver deg til Jesus – og på en ny måte til Kari.

”Dette er et stort mysterium; jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken. Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for mannen.”

Guds velsignelse over dagen og dagene dere skal få leve sammen i tro og kjærlighet.

Les mer om ekteskap og vielse i lys av den nye ekteskapsloven!

Tags: , ,

This entry was posted on fredag, juli 2nd, 2010 at 11:31 and is filed under Prekener/bibeltimer. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

Johannes S. Oustorp
 1 

Svært god tale og sammenligning.

juli 16th, 2010 at 08:49

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment