15
jun

Gud er god

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

En av de kristne bekjennelser som en kan høre ganske ofte både i tale og sang, vitnesbyrd og samtale, består i utgangspunktet av tre ord: ”Gud er god.” Jeg sjekket databibelen og fant (litt til min forbauselse) at de tre ordene sammen bare forekommer én gang. Det er salmisten Asaf som synger: ”Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet” (Sal 73,1).  Selv om han synger om Guds godhet mot Israel, er det selvsagt gyldig for alle som ved troen på Jesus Messias har fått del Israels velsignelser.

Profeten Jeremia har et uttrykk som betyr det samme: ”Lov Herren, hærskarenes Gud, for Herren er god, hans miskunnhet varer evinnelig!” (Jer 33,11). Men sterkest grunnlag for bekjennelsen er vel det Jesus sier til en rådsherre han møter: ”Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én, det er Gud” (Mark 10,18 og Luk 18,19).

Gud er alltid god

Det hender rett som det er at treordsbekjennelsen utvides til flere ord. En av versjonene jeg har hørt en del ganger er: ”Gud er alltid god.” Selv om akkurat denne kombinasjonen ikke finnes i Bibelen, er vi på trygg bibelsk grunn. For er det riktig som Jeremia sier, at ”Herren er god, hans miskunnhet varer evinnelig”, må evinnelig gjelde Guds godhet så vel som hans miskunnhet.

Gud er bare god

Men der høres noen ganger en begeistret bekjennelsesversjon som med ett ord forandrer bibelsk sannhet til tankeløs løgn. ”Gud er bare god,” sier noen. Men det er jo ikke sant. Da taler vi ikke lenger om Bibelens Gud, men om en menneskelaget avgud. Og holder vi fast på et ”bare god”, fratar vi forståelsen av ordet ”god” all rimelig mening.

Kanskje ett eksempel fra Jesu omtale av sin Gud er nok for å forstå dette? ”Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt for ham som har makt til å slå i hjel og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere: Ham skal dere frykte” (Luk 12,5). Jesus taler om den Gud som skal fryktes og som har makt til å kaste i helvete. Gud er god, alltid god, men ikke en snillistisk ”bare-god”-fjott. Hans godhet er forbundet med hans hellighet, rettferdighet og brennende nidkjærhet.

Tags: ,

This entry was posted on tirsdag, juni 15th, 2010 at 14:16 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

3 comments so far

 1 

Det var et veldig bra utlegg synes jeg! Bra sagt.

juni 15th, 2010 at 14:27
Øyvind Hansen
 2 

Hei Reidar.
Dette er bra. Takk for at du griper tak i slike utsagn som «bare» sniker seg inn i det kristelige språket. Jeg liker tydeligheten din: «..det er tankeløs løgn.» Jeg opplever noen ganger disse «bare god» -utsagnene som «..vi har skjønt mer av Guds godhet enn deg.»

juni 16th, 2010 at 17:11
Fredrik myhre
 3 

Ja dette er goe greier! Jeg har merket at det er noe som skurrer når vi sier Gud er bare god, men har ikke tenkt skikkelig igjennom det desverre. Han bli helt tannløs på en måte, ååi! Og vi vet jo hvem som er tannløs! Fytti katta da, dette er litt skummelt faktisk..

Men Gud er go! hummm, jeg tror jeg må vende meg om fra å si bare god merker jeg.

Takk Reidar for din skarphet og visdom!

juni 18th, 2010 at 12:42

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment