5
mai

De gode gjerningene

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Det er ikke lenge side Tremorkirken på Sotra ble berømmet for gode gjerninger i DagenMagazinet. Men det er enda mer positivt å se den omtalen menigheten fikk før det på lederplass i lokalavisen Vestnytt. Der heter det blant annet: ”Somme har kanskje denne vinteren stifta sitt første kjennskap med Tremorkirken. I løpet av dei ekstra kalde og snørike vintermånadene har rundt 40 medlemmer i kyrkja vore aktive med snømåking for dei som har hatt problem med å få snøen unna åleine.” Og det fortelles av menigheten har planer om andre fremstøt for å tjene mennesker i nærmiljøet.

Tremorkirken er heldigvis ikke alene med slike tiltak. Lesere av DM har sikkert merket seg flere slike aksjoner. Ungdom fra Salem i Trondheim ryddet nylig opp etter russerot i Dødens Dal. IMI Kirken i Stavanger har blitt et forbilde med sine godhetsfestivaler (den neste blir i månedskiftet mai-juni).

De fleste kristne forsamlinger vil mer enn gjerne nå ut til medmennesker som ikke kjenner Gud. Det kan skje på mange måter. Men Tremorkirken, Salem og IMI har grepet fatt i en oppskrift Jesus selv har anbefalt – eller riktigere: befalt. Han kaller menigheten verdens lys og sier: ”Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres Far i himmelen.” Apostelen Peter vet at det slett ikke er sikkert at resultatet straks er at Gud prises. ”La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.” Men i alle tilfeller dreier det seg altså om gjerninger som er gode for ”hedningene” og synlige for dem!

Selvsagt handler det om langt mer enn enkeltaksjoner. Det gjelder en livsstil som forventes å prege de troende individuelt og kollektivt, både ved spesielle anledninger og i det daglige liv. ”For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem,” forkynner Paulus. Glemmer vi det, formaner Hebreerbrevet oss: ”La oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.”

Kanskje vi har forsømt å tale om de gode gjerningene av frykt for å bli loviske? I Augustana, ført i pennen av Melanchton, heter det om den rettferdiggjørende tro at den ”bør bære gode frukter”. Luther skal ha sagt at det er like meningsløst som å si at to og to bør bli fire! Troen bærer gode frukter.

Trykt som «I fokus» i DagenMagazinet 5. mai 2010

Tags: ,

This entry was posted on onsdag, mai 5th, 2010 at 20:15 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment