24
feb

Vi vet det, men vi liker det ikke

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

”De som vil videreføre kirkens tradisjonelle syn på menns og kvinners rolle i hjem og menighet, har ingen enkel oppgave foran seg,” hevdet Tarjei Gilje i en tro- og tankekommentar i DM i forrige uke. Han mente også å kunne fastslå at konservative kristne synes å ha mistet noe av sin frimodighet når det gjelder spørsmål om underordning.

Gilje har uten tvil rett. Det gjelder både de spørsmålene han nevner og en rekke andre. Striden om kvinnelige prester (pastorer, eldster, hyrder) er stort sett borte fra offentligheten og kanskje fra de fleste prekestoler og katetre. Jo, noen taler imot det tradisjonelle syn, ikke fordi en har blitt flinkere til å tolke Skriften, men de forsvarer seg med nytolkninger som med stor rett kan kalles ”kløktig uttenkte eventyr”.

Vi tror at mange troende og mange forkynnere vet hva Bibelen sier. De kjenner hovedtrekkene i Guds design for både ekteskap og menighet. Men menigheten blir sjelden styrket i sin overbevisning fordi den så sjelden hører noe om det fra prekestolen. Og forkynnerne kjenner på smerten ved å skulle tale om emner som er omstridte. For selv om mange vet hva Bibelen sier, så er der i alle forsamlinger mennesker som har skaffet seg andre meninger.

Hva skal til for å gjenvinne frimodig forkynnelse både når det gjelder å være en mann etter Guds hjerte og en kvinne etter Guds hjerte – og når det gjelder de mange andre etiske utfordringene i et samfunn mer og mer preget av farvel til bibelske idealer? Selvsagt trenger vi å vite at vi er på bibelsk grunn. Bibelen taler klart for eksempel om underordning. Den taler sterkt om likeverd mellom kjønnene, men også om forskjell på roller og oppgaver. Men det er ikke nok å vite det, hvis vi samtidig innerst inne skulle ønske den ikke gjorde det. Mange kristne synes å ha en holdning til ”umoderne” bibelske sannheter på linje med avholdsfolket som ble minnet om at Jesus gjorde vann til vin: ”Vi vet det, men vi liker det ikke!”

Men vi trenger mer enn viten om at det vi forkynner, er bibelsk. Vi trenger en dyp overbevisning om at Guds design, Guds ordninger, Guds lover er gode, ja, det beste for alle mennesker. De er ikke gitt for å gjøre livet tungt og byrdefullt. Han som skapte oss, er den som vet hva som tjener oss best. Vi synger og bekjenner og vitner om at Gud er god! Skulle ikke hans ordninger for oss da være de beste? ”Vi vet det, og vi gleder oss over Guds godhet!”

Trykt som ”I fokus” i DagenMagazinet 24. februar 2010

Tags: , , ,

This entry was posted on onsdag, februar 24th, 2010 at 20:21 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment