9
des

Bønn om vekkelse

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

”Å be om vekkelse over landet vårt er ensbetydende med å be om nød over folk og land. Tør vi det?” var en av overskriftene på en kronikk i DagenMagazinet nylig. Svaret på spørsmålet må være: ”Nei, det tør vi ikke.” Det betyr ikke at vi ikke vil be om vekkelse. Men vi tror det finnes andre emner og utgangspunkt for den bønnen enn antydet i den siterte setningen.

Hva med denne formaningen? ”Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker.” Motivet er klart: ”Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.” Og det er bønn full av håp fordi Gud ikke bare ønsker alle frelst, men han har også sørget for det som skal til, ”mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle” (forkortet utgave av 1 Tim 2,1-6). Er ikke dette en vekkelsesbønn? Den er til og med til behag for Gud!

Men sann vekkelse handler ikke bare om enkeltmenneskers frelse. Den handler om folk og land, om samfunnet. Midt inne i den formaningen vi siterte, står det også om bønn ”for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet.” Det er ikke akkurat en bønn om nød over landet. Et enda bredere perspektiv får vi når vi ber Herrens bønn – bønnen om at Guds navn skal helliges, hans rike komme og hans vilje skje ”som i himmelen så og på jorden”. Hva annet er vekkelse enn et innbrudd av himmelriket midt i denne verden?

En av de mest gjennomgripende vekkelsene Bibelen omtaler, er den som skjedde i Jerusalem en tid etter pinsefestens dag. Den ble utløst av samdrektig bønn: ”Og nå, Herre! Hold øye med deres (motstandernes) trusler, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet, idet du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn.” Et av resultatene var at ”stadig flere som trodde på Herren, ble lagt til menigheten, en mengde både av menn og kvinner”. Kanskje vi burde gjenta denne bønnen i dag?

Det er ikke vanskelig å finne oppfordringer til og gode forbilder for vår bønn – også om vekkelse. Jeg ser ikke at vi formanes til å be om nød. Visst kan nøden drive mennesker til Gud, men det er neppe vår oppgave å utløse den ved våre bønner. Heller er det omvendt: Nøden skaper bønn! For oss er det godt å huske hva vår oppgave er: ”Velsign, og forbann ikke!”

Trykt som «I fokus» i DagenMagazinet 9. desember 2009

Tags: ,

This entry was posted on onsdag, desember 9th, 2009 at 15:06 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment