28
jul

Om å gå glipp av velsignelsen

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Ingen kan gå gjennom livet i denne verden uten å oppleve onde ting eller erfare noe som gjør vondt. Jeg vil anta at der er få bibelvers de fleste troende da tyr til så ofte som Romerbrevet 8,28: ”Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.” Noe ganger tyr vi kanskje for lett til det – særlig når det gjelder andres ulykke! Det kan brukes som en utvei for å slippe å ”gråte med de gråtende”. Når alt butter imot i vårt eget liv, fordi vi selv har rotet det til – eller fordi andre mer eller mindre bevisst har skadet oss eller våre eller vår situasjon, er det vanskeligere å gripe og holde fast det samme verset som vi så villig anvender på vår sårede neste.

La oss først fastholde at dette verset inneholder et ufattelig (bokstavelig talt: ”ikke til å fatte”!) løfte til alle ”dem som elsker Gud”. Og det gjelder ”alle ting” som møter oss i denne verden. De ”tjener til det gode” for oss; de ”samvirker til gode”; de ”virker sammen til det gode”; de ”tener til gagn” (velg den oversettelsen som passer deg best!) Lenger ute i samme avsnitt taler apostelen om mange av de lidelser som kan komme over oss evangeliets skyld. Men i vårt temavers tales det om ”alle ting”, så det må vel omfatte også de lidelser vi lider for egen dumhets eller synds skyld?

Det er den allmektige Gud som står bak løftet. Det gode og gagnlige svaret på løftet kan vel variere etter person og situasjon. Men jeg er overbevist om at det dreier seg om en guddommelig velsignelse. For å røpe det jeg regner meg frem til ved hjelp av andre skriftavsnitt, tror jeg en hovedsak er at Gud vil gjøre deg til et bedre menneske! For Gud er i forbedrelses- businessen, det som ellers kalles helliggjørelse. Ja, det kan godt være at Gud har mer på skisseblokken for din velsignelse – fornyede relasjoner til andre og forandrede ytre forhold.

Uansett hvordan Gud ønsker å oppfylle løftet i ditt liv, vil oppfyllelsen ikke stå på Gud. Han har for vane å holde sine løfter. Men livet har lært meg at det går an å gå glipp av den Guds velsignelse løftet i Romerbrevet 8,28 taler om. Det er ikke sikkert at ditt sammenstøt med den onde eller det som gjør vondt, blir til forbedring av deg selv eller omgivelsene. De er minst to sikre metoder for å gå glipp av velsignelsen Gud har lovt.

1. Den ene måten er å gå inn i rollen som offer. Objektivt kan det vel være at du er offer for urett eller overgrep. Men i det øyeblikket du begynner å tenke på deg selv som et stakkars offer, utleverer du deg til selvmedlidenhet og før eller siden til bitterhet. ”Stakkars meg!” Og i den hagen vokser det ingen roser; der hersker tistlene.

Det tragiske er at venner som vel skulle gråte med den gråtende, ikke nøyer seg med det, men puster til selvmedlidenhetens ild og forsterker offerrollen. I en misforstått snillhet er de med og stjeler velsignelsen Gud hadde klar for deg. Ja, det fristende å lytte på de gode menneskene som klapper deg på kinnet og synes så synd på deg.

2. Den andre metoden ligger snublende nær den første. Det er den du velger når du går til kamp mot de mennesker som har såret deg eller som du synes har behandlet deg urettferdig. Der kan være tider for konfrontasjon i en del saker. Men der er aldri en tid som er den rette for baktalelse eller terping på andres urett. Da legger du egen urett til andres eventuelle urett. Kanskje gjør du fiender av andre som ikke er det. Og du glemmer den serien av Herrens ord som handler om sannhet, tilgivelse og forsoning.

”Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.” Kast ikke bort velsignelsen!

Tags: , , , ,

This entry was posted on tirsdag, juli 28th, 2009 at 20:06 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One comment

 1 

Hei Reidar
Jeg vil gjerne ta tak i dine siste 2 punkter ovenfor, som du betegner som «sikre metoder for å gå glipp av den velsignelsen som Gud har lovt».
De siste 3 årene har jeg gått igjennom den mest uforståelige og traumatiske tid i mitt liv til nå. Jeg har blitt ekskludert, utfrosset, sviktet og bedratt av mine nærmeste venner og kolleger. Relasjoner har blitt ødelagt og utløst en serie av forkastelse jeg ikke trodde var mulig. Jeg har vært avhengig av sjelesorg og psykoterapi for å holde meg på beina og gått sykmeldt i 2 år. Samtidig har jeg tidvis ikke klart å takle dette bare på en «åndelig» måte. Gjennom min bristende karakter har jeg selv også bidratt til tragiske tilstander for meg selv, min tjeneste og mitt private liv.
Joda, jeg har ropt til Gud og utøst mitt hjertes smerte først og fremst for Ham alene. Jeg har også talt ut tilgivelse og forsoning over de mennesker som har gjort meg urett – en liste på mer enn 20 personer.
Men ensomheten og kaoset som okkuperte sinn og følelser i den verste tiden gjorde at alt ikke bare løste seg selv ved bønn. Derfor takker jeg Gud for at jeg i denne tiden har hatt mennesker som har villet lytte til meg, gråte og be med meg og forstå meg. Uten disse kan jeg med sikkerhet si at jeg ikke ville ha klart meg gjennom krisen.
For meg har dette vært en velsignelse i seg selv – ikke minst å møte venner jeg ikke engang visste var der men som viste seg som noen av mine sterkeste medspillere. Disse har ikke på noen måte «stjålet velsignelsen Gud hadde klar for meg», som du kaller det. For meg har ikke det å sette ord på min smerte vært å «kaste bort velsignelsen». Tvert imot, jeg tror på løftet i Rom.8:28 som aldri før. Men jeg blir trist når du sier at jeg «glemmer den serien av Herrens ord som handler om sannhet, tilgivelse og forsoning», når jeg tar tak i de som har såret meg og behandlet meg urettferdig. For meg har det vært en helt nødvendig prosess i min bearbeidelse av traumene jeg har vært igjennom. Det synes jeg du som gammel hyrde og sjelesørger skulle ta ad notam, og kanskje ikke uttale deg fullt så skråsikkert om velsignelsen som ligger i å la seg kjøre over med dampveivals.
Alt godt

oktober 8th, 2009 at 11:59

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment