17
jul

Helbredelses-boom

   Posted by: reidar   in Meninger om mangt

Jeg lærte et nytt ord nylig: ”helbredelses-boom”.  Det handlet om noe som har skjedd de to siste årene i en av landets menigheter.  Aldri før har de sett så mange helbredelser som nå.  De av oss som har ventet på slike meldinger, gleder oss og takker Gud. Men det som er enda mer interessant og glederikt, er at meldingene fra denne Stavanger-menigheten kan suppleres med en rekke liknende meldinger.  De kommer ikke bare fra ett sted i landet, men mange.  De kommer ikke bare fra ett miljø, men flere.

”Boom” er selvsagt et sterkt ord, men kanskje det kan forsvares?  Nesten alle som har levd noen år og vært aktive i kristen sammenheng, har opplevd helbredelser.  Men oftest har det vært langt mellom dem.  Nå skjer de regelmessig.  Før var ofte helbredelsene noe mange kristne tenkte på som noe som bare et lite fåtall kunne formidle.  Noen få hadde helbredelsesgave, men det var langt mellom dem.  Ikke minst i pentekostal sammenheng var tanken om den salvede helbredelsespredikanten sterk.  Der fantes også en lavkirkelig luthersk variant, lekpredikanten med oljeflasken på lur i vesken og med en så stillferdig tjeneste at bare få visste om den.

Nå er preget noe annet. Gud bruker vanlige kristne som kanaler for helbredelse. Innfallsvinklene er forskjellige.  Men noe av det typiske er at en tror at alle troende kan fungere i de åndsgavene Paulus omtaler i 1. Kor. 12, 7-10.  Det gjelder selvsagt helbredelsesgaver, men ofte er det kunnskapsord og profetiske ord som baner veien for helbredelsene.  Troen på at helbredelse er et av de tegn Jesus sa skulle følge dem som tror, gir frimodighet til ”menige” kristne.

Et annet trekk ved helbredelsestjenesten vi kjenner best fra før, var arenaen det skjedde på. I den pentekostale tradisjonen var ofte oppmerksomheten samlet om helbredelsesmøtene og kampanjene.  Der er ingen tvil om at det skjer mektige under på slike møter.  Det samme gjelder den andre arenaen som enkelte i opposisjon til de offentlige stormøtene holdt seg til – den stille salvingen etter mønsteret av Jakob 5.  Arenaene var altså enten mirakelmøtet eller det lukkede, private rom.

Ikke slik med det som skjer nå!  Arenaene nå er så varierte som selve livet.  Det skjer på gate og torg, på skole og arbeidsplass – og til og med i kirke og bedehus.  Det begynner nesten å minne om Markus 16,20: ”Men de gikk ut og forkynte overalt.  Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn som fulgte med.”

Trykt i som «I fokus» i DagenMagazinet 17. juli 2009

Tags:

This entry was posted on fredag, juli 17th, 2009 at 17:25 and is filed under Meninger om mangt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

Name (*)
Mail (will not be published) (*)
URI
Comment